NOWE przepisy.......

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 356)

Data ogłoszenia: 11.02.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/356

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. poz. 437)

Data ogłoszenia: 22.02.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/437

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473)

Data ogłoszenia: 25.02.2022 r.
Data wejścia w życie: 28.02.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/473
§ 23 ust. 1 pkt 2 ppkt b, ust. 3 pkt 18 oraz ust. 5 pkt 3 nakłada obowiązki na zakłady pracy w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. poz. 287)

Data ogłoszenia: 28.02.2022 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2022/287

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 504)

Data ogłoszenia: 02.03.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/504
Art. 57b ustawy stanowi o wypadkach w drodze do pracy lub z pracy.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. poz. 515)

Data ogłoszenia: 03.03.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/515

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655)

Data ogłoszenia: 23.03.2022 r.
Data wejścia w życie: 23.04.2022 r. z wyjątkiem patrz art. 824.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/655

Art. 508-530 stanowią Dział XVI "Świadczenia odszkodowawcze pozostające w związku ze służbą wojskową".

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655)

Art. 568 ustawy stanowi o bhp w czasie służby zastępczej w podmiocie.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 740)

Data ogłoszenia: 05.04.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/740Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz. U. poz. 741)

Data ogłoszenia: 05.04.2022 r.
Data wejścia w życie: 06.04.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/741Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 746)

Data ogłoszenia: 05.04.2022 r.
Data wejścia w życie: 06.04.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/746

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz.772)

Data ogłoszenia: 07.04.2022 r.
Data wejścia w życie: 22.04.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/772

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (Dz. U. poz. 828)

Data ogłoszenia: 14.04.2022 r.
Data wejścia w życie: 15.04.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/828

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 421)

Data ogłoszenia: 21.04.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/421

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie stosowania do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej rezerwie przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 877)

Data ogłoszenia: 22.04.2022 r.
Data wejścia w życie: 23.04.2022 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/877

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 937)

Data ogłoszenia: 29.04.2022 r.
Data wejścia w życie: 30.04.2022 r. z mocą od dnia 21.07.2021 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/937

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 967)

Data ogłoszenia: 06.05.2022 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/967

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1066
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 1032)

Data ogłoszenia: 16.05.2022 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1032

ODPOWIEDZ