NOWE przepisy.......

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1021
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1091)

Data ogłoszenia: 18.06.2021 r.
Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1091

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1021
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1168)

Data ogłoszenia: 29.06.2021 r.
Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1168

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1021
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1190)

Data ogłoszenia: 01.07.2021 r.
Data wejścia w życie: 01.10.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1190

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1021
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1210)

Data ogłoszenia: 05.07.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1210Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1212)

Data ogłoszenia: 05.07.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1212
Art. 75-90 ustawy stanowią o badaniach lekarskich kierowców i badaniach psychologicznych kierowców.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1021
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262)

Data ogłoszenia: 09.07.2021 r.
Data wejścia w życie: 10.07.2021 r. z wyjątkiem patrz § 3 rozporządzenia.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1262

§ 1 pkt 4 lit. b skreśla wyraz "wstępnych" z § 26 ust. 17 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.). Od dnia 10 lipca 2021 r. przepis ma brzmienie: "Zakazu, o którym mowa w ust. 15, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy".

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1021
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1287)

Data ogłoszenia: 14.07.2021 r.
Data wejścia w życie: 15.07.2021 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1287Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 1288)

Data ogłoszenia: 14.07.2021 r.
Data wejścia w życie: 15.07.2021 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1288

ODPOWIEDZ