NOWE przepisy.......

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. poz. 217)

Data ogłoszenia: 24.02.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/217

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367)

Data ogłoszenia: 26.02.2021 r.
Data wejścia w życie: 27.02.2021 r. z wyjątkiem patrz § 33
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367
§ 10 ust. 3 pkt 3 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 ppkt c, ust. 3 pkt 17 i ust. 5 pkt 3 oraz § 26 ust. 13 pkt 12 nakłada obowiązki na zakłady pracy w związku w epidemią.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 372)

Data ogłoszenia: 01.03.2021 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/372
Art. 48 ust. 9 ww. ustawy stanowi o obowiązku przeznaczenia niektórych kobiet do czynnej służby wojskowej, uwzględniając przepisy w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących dziecko piersią wydane na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wydane na podstawie art. 23715 § 1 tej ustawy.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447)

Data ogłoszenia: 12.03.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/447
§ 10 ust. 3 pkt 3 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 ppkt c, ust. 3 pkt 17 i ust. 5 pkt 3 oraz § 26 ust. 13 pkt 12 nakłada obowiązki na zakłady pracy w związku w epidemią.
Dla zainteresowanych § 29 stanowi o szczepieniach ochronnych przeciwko COVID-19.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 489)

Data ogłoszenia: 17.03.2021 r.
Data wejścia w życie: 01.04.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/489

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512)

Data ogłoszenia: 19.03.2021 r.
Data wejścia w życie: 20.03.2021 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/512
§ 10 ust. 3 pkt 3 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 ppkt c, ust. 3 pkt 17 i ust. 5 pkt 3 oraz § 26 ust. 13 pkt 14 nakłada obowiązki na zakłady pracy w związku w epidemią. § 27 stanowi o szczepieniach ochronnych przeciwko COVID-19.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 514)

Data ogłoszenia: 22.03.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/514

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. poz. 612)

Data ogłoszenia: 01.04.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/612
Rozdział 2 ww. ustawy stanowi o warunkach wykonywania prac podwodnych, a rozdział 3 stanowi o bezpieczeństwie prac podwodnych.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 339)

Data ogłoszenia: 09.04.2021 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/339

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 716)

Data ogłoszenia: 19.04.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/716

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 756)

Data ogłoszenia: 23.04.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/756

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Dz. U. poz. 774)

Data ogłoszenia: 26.04.2021 r.
Data wejścia w życie: 27.04.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/774

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 848)

Data ogłoszenia: 05.05.2021 r.
Data wejścia w życie: 20.05.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/848Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 849)

Data ogłoszenia: 05.05.2021 r.
Data wejścia w życie: 21.05.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/849

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861)

Data ogłoszenia: 06.05.2021 r.
Data wejścia w życie: 08.05.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/861
§ 10 ust. 3 pkt 3 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 ppkt c, ust. 4 pkt 17 i ust. 6 pkt 3 oraz § 26 ust. 17 pkt 14 nakłada obowiązki na zakłady pracy w związku w epidemią. § 27 stanowi o szczepieniach ochronnych przeciwko COVID-19.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 874)

Data ogłoszenia: 10.05.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/874

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1014
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 919)

Data ogłoszenia: 19.05.2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/919
Art. 39j, 39k i 39l stanowią o badaniach lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.

ODPOWIEDZ