Instrukcje BHP - Centrum obróbcze CNC i piła panelowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
slawekw
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 43
Rejestracja: 15 lipca 2005, 12:43

Instrukcje BHP - Centrum obróbcze CNC i piła panelowa

Post autor: slawekw » 1 czerwca 2008, 23:10

Witam. Poszukuję instrukcji bhp dla przemysłu stolarskiego, szczególnie centróm obróbcze, piła panelowa, wielopiła.... Będę wdzięczny za udostępnienie.

Awatar użytkownika
amigo10
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 217
Rejestracja: 21 lipca 2006, 14:07

Post autor: amigo10 » 2 czerwca 2008, 11:21

Tam jest kilka z branży drzewnej:
http://www.wrzesnia.com.pl/instrukcje_bhp__0.html
VERBA VOLANT, SCRIPTA MONET
- słowa ulatują, pismo pozostaje

slawekw
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 43
Rejestracja: 15 lipca 2005, 12:43

Post autor: slawekw » 2 czerwca 2008, 18:08

|Forum przeszukałem. Te linki też znalazłem. niestety szukanych przeze mnie maszyn tam nie ma. Gdyby ktoś miał proszę o wrzucenie.

Artur
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9858
Rejestracja: 6 listopada 2006, 16:57
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Post autor: Artur » 2 czerwca 2008, 20:57

Podczas obsługi pilarek tarczowych powinny być spełnione następujące wymagania dotyczące bhp:
- pilarki powinny być wyposażone w osłony piły,
- przy ręcznym posuwie materiału powinny być stosowane prowadnice ciętego materiału,
- przy zmechanizowanym posuwie materiału należy stosować urządzenia podające i
odbierające,
- przy cięciu materiałów o małych wymiarach oraz w końcowej fazie cięcia wzdłużnego do
dosuwania przedmiotu do piły pilarki należy stosować popychacze wykonane z tworzywa
sztucznego, drewna lub sklejki,
- pilarki tarczowe przewidziane do wzdłużnego cięcia drewna lub płyt powinny być
wyposażone w nastawny klin rozszczepiający, zabezpieczający przed zakleszczeniem lub
odrzutem obrabianego przedmiotu,
- dopuszcza się mocowanie osłony górnej tarczy piły na klinie rozszczepiającym w
przypadku, gdy średnica zewnętrzna tej tarczy, jaka może być zastosowana w pilarce
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi, nie przekracza
315 mm; w taki przypadku klin rozszczepiający powinien być wykonany w sposób
zapewniający dostateczną wytrzymałość zamocowania osłony górnej,
- pilarki tarczowe wzdłużne, jedno i wielopiłowe, górnowrzecionowe z posuwem
zmechanizowanym powinny być wyposażone na całej szerokości w:
 dwa rzędy zapadek przeciwodrzutowych,
 osłonę ochronną służącą do wychwytywania drobnych odpadów powstających w toku procesu produkcyjnego, zainstalowaną przed zapadkami przeciwodrzutowymi.
UWAGA!

Niedopuszczalne jest hamowanie obrotów tarczy piły pilarek tarczowych poprzez boczne dociskanie jej kawałkiem drewna lub innym materiałem.

- nie wolno używać pił o tarczach uszkodzonych lub odkształconych,
- piły do cięcia poprzecznego muszą posiadać urządzenia doprowadzające materiał (sanki, ruchomy stół lub kozioł wahadłowy), zaopatrzone w uchwyty przytrzymujące materiał i zabezpieczone przed wyskoczeniem ze swych prowadnic,
- w pilarkach tarczowych z posuwem ręcznym wysokość powierzchni roboczej stołu mierzona w kierunku pionowym, od powierzchni stopy kadłuba nie powinna przekraczać 900 mm

UWAGA!

Otwory w stołach dla pił powinny być zabezpieczone wymiennymi wkładkami wykonanymi z materiału nieiskrzącego. Odległość pomiędzy boczną powierzchnią piły a powierzchnią wkładki nie powinna być większa niż 3 mm w przypadku piły o średnicy do 500 mm i 5 mm przy średnicy piły ponad 500 mm.


KLINY

Wszystkie pilarki tarczowe stołowe uniwersalne i formatowe powinny być wyposażone w nastawne kliny rozszczepiające, odpowiednie do wielkości pił przewidzianych do używania w konstrukcji obsługi maszyny.
Klin rozszczepiający i jego zamocowanie powinny spełniać następujące wymagania:
• klin powinien być wykonany z blachy stalowej o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 580 N/mm² i mieć grubość mieszczącą się między grubością tarczy a szerokością rzazu,
• krawędź wejściowa klina rozszczepiającego powinna mieć ścięcia ułatwiające wejścia materiału, zaś w części roboczej klin powinien mieć stałą grubość z tolerancją 0,05 mm,
• klin rozszczepiający powinien mieć możliwość ustawienia wierzchołka na wysokości równej najwyższemu punktowi tarczy piłowej lub wyższej,
• regulacja i sposób zamocowania klina rozszczepiającego powinny umożliwić umiejscowienie go względem piły w odległości mieszczącej się w granicach od 3 mm do 8 mm, mierząc promieniowo w kierunku środka wrzeciona,
• układ mocowania klina rozszczepiającego powinien zapewnić stabilność jego położenia w stosunku do piły i zabezpieczyć go przed niezamierzonym przesunięciem,
• w pilarkach tarczowych z wychylnym stołem albo wychylnym wrzecionem piły klin powinien być tak skonstruowany i zamocowany, aby zajmował stałe położenie w płaszczyźnie pracy piły przy zmiennych położeniach stołu lub wrzeciona; każda pilarka z posuwem ręcznym na której piłuje się drewno wzdłuż włókien lub piłuje się płyty powinna być wyposażona w kliny rozszczepiające rzaz, odpowiednie do rodzaju pił zastosowanych w pilarce.

PROWADNICE

Prowadnice do piłowania wzdłużnego powinny:
• być tak skonstruowane i wykonane, aby można je było ustawiać swobodnie na całej długości przestawiania,
• być wyposażone w regulowaną prowadnicę materiału obrabianego wykonaną z tworzywa sztucznego, aluminium lub drewna, umożliwiającą pracę w dwóch prostopadłych położeniach,
• mieć możliwość takiego prowadzenia przy przestawianiu, aby w każdym położeniu były one równoległe do płaszczyzny piły i aby wykluczona była możliwość zaklinowania przedmiotu obrabianego,
• być dostatecznie sztywne, aby przeciwstawić się występującym w czasie pracy naciskom przedmiotu obrabianego,
• mieć tak dobrane wymiary, aby zagwarantowane było stabilne prowadzenie przedmiotów przewidzianych do obróbki na danej pilarce,
• być zamontowane na stronie podawczej stołu, tak aby koniec prowadnicy dochodził do przedniej krawędzi klina rozszczepiającego.

Prowadnice do piłowania poprzecznego powinny:
• być tak skonstruowane i wykonane, aby można je było swobodnie przemieszczać względem piły,
• w całym zakresie przesuwu prowadnice powinny się przemieszczać prostopadle do osi piły,
• elementy prowadzące i mocujące prowadnice powinny uniemożliwiać jej demontaż w czasie pracy.

OSŁONY

Osłona górna piły powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,5 mm i wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 350 N/mm² lub z innego materiału o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych. Boczne części osłony, w przypadku wykonania ich z blachy perforowanej, nie mogą mieć otworów większych niż 8 mm.

Osłona dolna piły znajdująca się poniżej stołu powinna być wykonana z materiałów przewidzianych na osłony górne, albo z żeliwa o wytrzymałości na rozciąganie 200 N/mm² i minimalnej grubości 5 mm.

Osłony nastawialne pił tarczowych powinny:
• umożliwiać swobodne ustawienie w wymaganych położeniu i w dolnym położeniu maksymalnie osłaniać wysuniętą piłę lub piłę główną z piła podcinającą (jeśli występuje),
• zajmować położenie równoległe do stołu i równolegle do płaszczyzny piły,
• mieć na bocznych powierzchniach żebro wykonane z materiału nieiskrzącego o minimalnej grubości 3 mm,
• w przypadku osłon nieprzezroczystych powinna być wskazana linia cięcia.

Mocowanie osłon górnych w pilarkach tarczowych stołowych i uniwersalnych i formatowych powinno spełniać następujące wymagania:
• osłona piły powinna być mocowana poza klinem rozszczepiającym i osłaniać piłę ponad stołem w strefie między klinem rozszczepiającym i piłowanym materiałem,
• zamocowanie osłony powinno stanowić integralną część maszyny u umożliwić jej nastawienie na grubość obrabianego materiału w ten sposób, by dolny brzeg osłony tworzył z powierzchnią stołu kąt od 2º do 4º, skierowany wierzchołkiem przeciwnie do kierunku posuwu,
• osłona w dolnym położeniu powinna opierać się na powierzchni stołu, natomiast w górnym położeniu wystawać 5 mm poza najwyżej położone zęby piły i być łatwo regulowana,
• osłona górna powinna mieć króciec przyłączeniowy do odciągu trocin.

Osłony w pilarkach tarczowych wzdłużnych jedno i wielosiłowych powinny spełniać poniższe wymagania:
• piły tego rodzaju obrabiarek powinny być całkowicie osłonięte,
• osłony umożliwiające dostęp do pił powinny być zblokowane z napędem pił,
• dopuszcza się pominięcie blokad przy pokrywach korpusu stanowiących część obudowy obrabiarki, zdejmowanych tylko przy przeglądach i remontach, a nie wymagających zdejmowania w czasie normalnej eksploatacji pod warunkiem zastosowania takich elementów mocujących, które w celu ich odkręcenia wymagają użycia narzędzi.
Osłony w pilarkach tarczowych poprzecznych, pilarkach do płyt i pilarkach do drewna opałowego powinny spełniać następujące wymagania:
• piły w powyższych pilarkach powinny być całkowicie osłonięte w położeniu wyjściowym,
• podczas obróbki osłona powinna osłaniać część piły wystającą z przedmiotu obrabianego i ustawiać się lub być nastawiana, w zależności od grubości tego przedmiotu.

Osłony w pilarkach tarczowych do kłód powinny:
• pilarki tarczowe przeznaczone do cięcia kłód powinny mieć osłonę zblokowaną z napędem wrzeciona, całkowicie osłaniającą dolną część piły oraz osłonę górnej części piły nastawialną od grubości kłody.

ODPOWIEDZ