wózek widłowy a obowiązki BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
meble000
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 341
Rejestracja: 2 grudnia 2010, 20:42
Lokalizacja: koli

wózek widłowy a obowiązki BHP

Post autor: meble000 » 23 lipca 2012, 12:33

Mam pytanie jakie obowiązki ciążą na osobie zajmującej się sprawami BHP w przypadku kiedy w firmie jest wózek widłowy elektryczny typu paleciak i jeżdzi on po tej samej hali w której pracują ludzie.

Awatar użytkownika
Atena
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5817
Rejestracja: 15 stycznia 2005, 23:41

Re: wózek widłowy a obowiązki BHP

Post autor: Atena » 23 lipca 2012, 12:51

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) [2] doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,

19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21) [3] uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
myśl o sprawach wielkich, a wielkim się staniesz - ray korc

Awatar użytkownika
Paweł_K
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 722
Rejestracja: 23 października 2006, 08:59
Lokalizacja: Podkarpacie
Kontakt:

Re: wózek widłowy a obowiązki BHP

Post autor: Paweł_K » 23 lipca 2012, 13:34

meble000 pisze:Mam pytanie jakie obowiązki ciążą na osobie zajmującej się sprawami BHP w przypadku kiedy w firmie jest wózek widłowy elektryczny typu paleciak i jeżdzi on po tej samej hali w której pracują ludzie.
Czy aby dobrze zrozumiałem?
Jest to wózek unoszący a nie podnośnikowy?
Tzn. unosi palety na wysokość nie większą niż 30cm i służy tylko do przewożenia palet, nie do układania na regału.
Na taki wózek musi być wyznaczona osoba do obsługi mająca wymagane uprawnienia do kierowania takimi wózkami.
Musisz oszacować ryzyko zawodowe uwzględniające pracę wózka na hali.
Należy wyznaczyć miejsce do ładowania wózka.
Powinny być wyznaczone drogi komunikacyjne o wymaganej szerokości i oznaczeniu zgodnym z PN.

To tyle co mi na tą chwilę przyszło do głowy odnośnie sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia.

meble000
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 341
Rejestracja: 2 grudnia 2010, 20:42
Lokalizacja: koli

Re: wózek widłowy a obowiązki BHP

Post autor: meble000 » 24 lipca 2012, 13:13

Dziękuję

Artur
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9858
Rejestracja: 6 listopada 2006, 16:57
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: wózek widłowy a obowiązki BHP

Post autor: Artur » 24 lipca 2012, 17:41

Meble ty aby nie jesteś taki " jeden gościu, co wcześniej bywał " :?
Pamiętaj, że czasami milczenie jest najlepszą odpowiedzią ale jak długo można milczeć !


Awatar użytkownika
stopwatch
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 11467
Rejestracja: 26 marca 2010, 05:22
Lokalizacja: Wieruszów

Re: wózek widłowy a obowiązki BHP

Post autor: stopwatch » 24 lipca 2012, 17:56

:mrgreen:
Wady wielkich ludzi są pociechą matołów. Valdemar Baldhead (Łysiak), Konkwista

Awatar użytkownika
memento83
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 166
Rejestracja: 27 września 2011, 12:29

Re: wózek widłowy a obowiązki BHP

Post autor: memento83 » 24 lipca 2012, 22:23

Paweł_K pisze:Na taki wózek musi być wyznaczona osoba do obsługi mająca wymagane uprawnienia do kierowania takimi wózkami.
a z czego to wynika?
Jeśli jest to wózek elektryczny unoszący bez napędu tzw. półelektryczny to nie trzeba kwalifikacji.

ODPOWIEDZ