ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

tomas999
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 34
Rejestracja: 19 kwietnia 2011, 10:47
Lokalizacja: Warszawa

ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: tomas999 » 8 lutego 2012, 09:42

Witam Szanowne Grono,
Będę zobowiązany za odpowiedź na 2 nieskomplikowane pytania:
1. Jaka jest szerokość drogi dla pieszych w magazynach, którzy nie noszą żadnych ładunków, np. kierownik, kierowca, gość? Wiem, że jest norma (PN-68 M78010), wiem, że jest rozporządzenie(bhp, ppoż,...), wiem, że jest dyrektywa (też ją czytałem) ale nigdzie tam nie ma napisanej wartości szerokości takiej drogi. Tak tak, są drogi dla wózków, dla wózków i pieszych, a nawet dla pieszych, ale z ładunkiem. Mi chodzi o pieszego bez ładunku.
2. Jak mierzyć szerokość drogi transportowej wyznaczonej liniami? Jeśli mamy 2 linie o szerokości 10 cm to możemy zmierzyć szerokość drogi:
a) od zewnętrznych krawędzi pasów (wtedy pasy wchodzą w "obszar drogi"),
b) od osi pasów,
c) od wewnętrznych krawędzi pasów (wtedy pasy są "poza granicą" drogi).

Będę wdzięczny za konkretną odpowiedź i powiem szczerze, że jeśli ktoś odpowie na te pytania to zrobi na mnie duże wrażenie, bo już sam nie wiem, do jakich aktów prawnych trzeba się uciekać, aby znaleźć odpowiedzi na te zagadnienia.

Dziękuję.

Awatar użytkownika
cezarek
Moderator
Posty: 4140
Rejestracja: 15 maja 2005, 13:47
Lokalizacja: ze WSI

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: cezarek » 8 lutego 2012, 10:16

Ad.1 Przeczytaj w PN co wyznacza szerokość drogi dla pieszego z ładunkiem i zastanów się co to oznacza w przypadku pieszego bez ładunku.

Ad. 2 Nie widzę przeszkód, żeby pasy były zaliczone do drogi, przecież to nie krawężniki, ale jak chcesz możesz zastosować inne podane przez Ciebie rozwiązanie. Kieruj się jednak ekonomią przestrzeń np. magazynowa nie jest tania.
Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie.

tomas999
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 34
Rejestracja: 19 kwietnia 2011, 10:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: tomas999 » 8 lutego 2012, 11:13

Witam,

Dzięki za odpowiedź.

Ad.1.
Lubię zgadywanki, ale wciąż nie znam odpowiedzi. Kolego spróbuj mi powiedzieć, która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa:
a) 60cm (przypuszczam, że chodzi Ci podpunkt 2.2.1.a) z normy PN-68 M-78010),
b) 120 cm (chodzi o warunek zamieszczony w tym samym podpunkcie powyższej normy),
c) 75 cm - odpowiedź znaleziona w materiałach wybitnego specjalisty z zakresu BHP, którego nazwiska nie będę przytaczał, ale bez podania konkretnego zapisu prawnego lub normatywnego.

Nie jestem specem, znajduję rozbieżności w różnych materiałach i dlatego pytam. Proszę o konkretną LICZBOWĄ odpowiedź, a nie o zagadki ;)

Ad.2.
Tak, ja też nie widzę przeszkód. Ale wciąż nie mam KONKRETNEJ odpowiedzi na to pytanie. A co jeśli obok pasa biegnie inna strefa? Czy ten pas "odgradzający" zaliczyć do jednej czy drugiej strefy? A może potrzebne są 2 pasy? Ponawiam pytanie: jak należy mierzyć szerokość dróg w miejscach z pasami (np. 10 centymetrowymi) ? Od zewnątrz, środków, czy wewnętrznych krawędzi pasów?

Bardzo proszę o konkretną odpowiedź na to pytanie z podaniem źródła odpowiedzi.

Będę wdzięczny za odpowiedzi nie odsyłające do różnych źródeł czy też własnych interpretacji.

Dziękuję.

Awatar użytkownika
Walenty
500...624 posty
500...624 posty
Posty: 546
Rejestracja: 3 czerwca 2007, 19:35
Lokalizacja: Lubuskie

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: Walenty » 8 lutego 2012, 12:21

Ad. 1
Dałbym 1,2m ze względu na przepisy ppoż - drogi ewakuacyjne

Ad.2
Linii nie wliczam w szerokość drogi

Awatar użytkownika
cezarek
Moderator
Posty: 4140
Rejestracja: 15 maja 2005, 13:47
Lokalizacja: ze WSI

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: cezarek » 8 lutego 2012, 12:43

Ad 1. Jeżeli przyjmiesz, że to droga transportowa, to do wzoru podstawisz szerokość człowieka, nie ładunku. 0,75 pewnie, ktoś uznał to za przejście (bo nic się nie transportuje), minimalna szerokość przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami to 0,75, przy ruchu dwukierunkowym minimum 1m. A może być jeszcze to przejściem ewakuacyjnym wówczas 0,6 na 100 osób lecz nie mniej niż 0,9 lub 0,8 do 3 osób. Oczywiście jeżeli opcja trzecia jest właściwa to musimy podnieść do minimalnych wymagań dla przejść ewakuacyjnych.

Ad 2. Tu to:
a. wliczasz linię do szerokości drogi to dwie linie,
b. nie wliczasz to jedna, w modelu czysto teoretycznym w takim wypadku na polu linii nie powinien nigdy pojawić się wózek/człowiek korzystający z każdej z obu dróg
c. liczysz do osi linii jedna linia, każda z sąsiadujących dróg po połowie linii będzie miała zaliczone do swojej szerokości
Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie.


tadeusz8
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1226
Rejestracja: 4 sierpnia 2011, 09:29
Lokalizacja: WARSZAWA

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: tadeusz8 » 8 lutego 2012, 13:14

Jakie są minimalne wymiary dróg transportowych i dróg dla pieszych w zakładach pracy?
Wymagania na temat minimalnych wymiarów dróg transportowych i dróg dla pieszych w zakładach pracy można znaleźć w normach i przepisach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także w przepisach związanych z ochroną przeciwpożarową.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) nakazuje pracodawcy zapewnienie na terenie zakładu pracy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla pieszych.

Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.
Nawierzchnia dróg i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.
Na drogach transportowych nie powinny występować progi ani stopnie.
Na drogach - w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne środki ochronne.
Jedną z norm wskazujących minimalne wymiary dróg i przejść jest norma PN - 68/M - 78010 - Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

Zalecane szerokości dróg transportowych, zgodnie z powyższą normą, dla pieszych w budynkach przemysłowych należy obliczać według wzorów:
A = B 30 cm - dla ruchu jednokierunkowego
A = 2B 60 cm - dla ruchu dwukierunkowego
gdzie: B - szerokość ładunku jaki niesie pieszy (w cm), A - szerokość drogi transportowej (w cm), która nie może być mniejsza niż 120 cm.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakazuje, aby do każdego stanowiska pracy było zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.
Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wskazuje, że w trakcie ruchu pieszego w budynkach oraz związanego z nim transportu, powinny być także zapewnione minimalne szerokości dojść ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych zapewniające sprawną i bezpieczną ewakuację w razie wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym". Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.
Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.
Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.
Krzysztof Zamajtys

Jeżeli jest problem droga dla pieszych czy droga do transportu, proponuję problem ten rozwiązać umownie przez zagrodzenie wjazdu / wejścia i wtedy wiadomo jest ruch pieszy - nie ma kołowego i odwrotnie. Jeżeli jeszcze będzie występował problem, wjazd wózka zablokuje (wyłączy wózek) komórka foto- lub wiązka podczerwieni.

tomas999
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 34
Rejestracja: 19 kwietnia 2011, 10:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: tomas999 » 8 lutego 2012, 13:25

Panowie,

Dziękuję za odpowiedzi, ale będę jeszcze bardziej upierdliwy, bo prosiłem o konkretne odpowiedzi oraz podstawę prawną (jako źródło), a ich nie mam.
Opiszę więc zagadnienie bardziej szczegółowo i ponowię pytania:

Zagadnienie:
W magazynie należy wyznaczyć drogę, z której korzystać będą jedynie piesi, nie transportujący żadnych ładunków. Powtarzam: magazyn, pieszy bez ładunku.

1. Proszę mi powiedzieć: a) jaka powinna być minimalna szerokość drogi w tym przypadku, b) jaki akt prawny o tym mówi.
2. W jaki sposób mierzy się szerokość drogi wyznaczonej dwoma pasami ?
Odpowiedzi: a) od zewnętrznych krawędzi, b) pomiędzy osiami symetrii tych pasów, c) od wewnętrznych krawędzi, d) inaczej. Jeśli odpowiedź d) to poproszę: 1) konkretną odpowiedź, 2) źródło.

Proszę nie podawać mi fragmentów norm bo ja te normy mam (mówiłem o tym). Wszyscy wiemy, że są różne rozporządzenia i normy i wszyscy możemy do nich zajrzeć. Nie o to mi chodzi, bo już to przerobiłem (pisałem na samym początku).

Proszę o odpowiedź kogoś kto jednoznacznie odpowie mi na te pytania. Panowie, z całym szacunkiem, proszę o fachową wypowiedź, a nie o wypowiedź typu "jeśli to to tamto", komentowanie moich propozycji czy też odpowiedź typu "tu to to, tam to tamto". Przypadek jest konkretny i niezwykle prosty.
Dziękuję wszystkim odpowiadającym i wszystkim, którzy postarają się pomóc.

tadeusz8
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1226
Rejestracja: 4 sierpnia 2011, 09:29
Lokalizacja: WARSZAWA

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: tadeusz8 » 8 lutego 2012, 13:42

Proszę nie podawać mi fragmentów norm bo ja te normy mam (mówiłem o tym).
Normy mam (w segregatorze ?) ale treści ich nie znam. Gdybyś je czytał to odpowiedź byłaby już znana dużo wcześniej, a tak jesteś upierdliwy (jak sam stwierdziłeś). Jedyny plus jaki możesz zaliczyć to samokrytyka.

Awatar użytkownika
cezarek
Moderator
Posty: 4140
Rejestracja: 15 maja 2005, 13:47
Lokalizacja: ze WSI

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: cezarek » 8 lutego 2012, 13:43

Przypadek jest konkretny, dla Ciebie, bo skąd my mamy wiedzieć, czy ta droga jest, czy nie jest przejściem ewakuacyjnym? Druga rzecz, jeżeli tak się upierasz, magazyn, pieszy bez ładunku, 1m (będzie to przejście do stanowiska pracy dwukierunkowe) minimalna szerokość wynika z ogólnych przepisów BHP.

Co do pomiarów szerokości drogi, ponieważ norma tego nie opisuje, trzeba przyjąć jedną zasadę dla całego magazynu. Ja bym wliczał szerokość linii do drogi, jeżeli jakiś organ kontrolujący to zakwestionuje niech poda podstawę prawną.

I ja mam jedno pytanie, robisz w BeHaPe?
Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie.

tadeusz8
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1226
Rejestracja: 4 sierpnia 2011, 09:29
Lokalizacja: WARSZAWA

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: tadeusz8 » 8 lutego 2012, 13:58

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".
Też "I ja mam jedno pytanie, robisz w BeHaPe ? "
Wszystko co tu zamieściłeś świadczy, że nie, psujesz tylko markę tej służbie i blokujesz przejście (ewakuacyjne ?) dla innych.

Awatar użytkownika
Atena
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5817
Rejestracja: 15 stycznia 2005, 23:41

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: Atena » 8 lutego 2012, 14:21

tomas999 pisze:Witam Szanowne Grono,
Będę zobowiązany za odpowiedź na 2 nieskomplikowane pytania:
1. Jaka jest szerokość drogi dla pieszych w magazynach, którzy nie noszą żadnych ładunków, np. kierownik, kierowca, gość? Wiem, że jest norma (PN-68 M78010), wiem, że jest rozporządzenie(bhp, ppoż,...), wiem, że jest dyrektywa (też ją czytałem) ale nigdzie tam nie ma napisanej wartości szerokości takiej drogi. Tak tak, są drogi dla wózków, dla wózków i pieszych, a nawet dla pieszych, ale z ładunkiem. Mi chodzi o pieszego bez ładunku.
2. Jak mierzyć szerokość drogi transportowej wyznaczonej liniami? Jeśli mamy 2 linie o szerokości 10 cm to możemy zmierzyć szerokość drogi:
a) od zewnętrznych krawędzi pasów (wtedy pasy wchodzą w "obszar drogi"),
b) od osi pasów,
c) od wewnętrznych krawędzi pasów (wtedy pasy są "poza granicą" drogi).

Będę wdzięczny za konkretną odpowiedź i powiem szczerze, że jeśli ktoś odpowie na te pytania to zrobi na mnie duże wrażenie, bo już sam nie wiem, do jakich aktów prawnych trzeba się uciekać, aby znaleźć odpowiedzi na te zagadnienia.

Dziękuję.

drogi transportowe - w warsztacie powinny być zachowane szerokości:
b = a + 30 cm dla ruchu pieszego jednokierunkowego,
b = 2a + 60 cm dla ruchu pieszego dwukierunkowego,
gdzie: a - szerokość ładunku niesionego przez pieszego,
b - szerokość drogi transportowej
(szerokość drogi transportowej nie może być mniejsza niż 120 cm).

W przypadku transportu elementów bezsilnikowymi i silnikowymi środkami transportu, powinny być zachowane szerokości dróg transportowych zgodnie z Polską Normą.

przy czym: a - szerokość środka transportu (wózka), b - szerokość drogi transportowej (szerokość drogi nie powinna być mniejsza niż 120 cm).

Uwaga: Granice dróg transportowych powinny być oznaczone na podłodze w sposób trwały (np. pasy pomalowane żółtą farbą).
myśl o sprawach wielkich, a wielkim się staniesz - ray korc

tomas999
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 34
Rejestracja: 19 kwietnia 2011, 10:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: tomas999 » 8 lutego 2012, 14:37

Panowie,

Jeśli przypadek przeze mnie opisany nie jest konkretny to dopiszcie dodatkowe kryteria, np. droga jedno- lub dwukierunkowa, itd. Celowo opisałem tylko to co najważniejsze, aby "okroić interpretację" do zakresu, który konkretnie mnie interesuje.

Gdyby droga była przejściem ewakuacyjnym to zaprzestał bym dalszych pytań, bo już wcześniej ktoś udzielił odpowiedzi na to -bądź co bądź- nie zadane pytanie.

Cezarek, dziękuję Ci za odpowiedź. Mówisz, że wymiar 1m będzie odpowiedni bo będzie to "przejście do stanowiska pracy dwukierunkowe". A co jeśli nie będzie to przejście do stanowiska pracy tylko przejście np. kierowcy od wejścia do magazynu do np. toalety? Dalej nie mam odpowiedzi na to pytanie :/

Szerokość drogi. DZIĘKUJĘ !! Mam to o co pytałem: "norma tego nie opisuje". Dziękuję Czarek, właśnie dlatego pytam o to speców (do czego jeszcze za chwilę powrócę).

Nie, nie robię w BHP. Gdybym robił to bym odpowiadał na pytania innych, a nie sam pytał. Poza tym pisałem o tym na początku - "nie jestem specem".

Tadeusz8, nie jest moim zamiarem psucie niczyjej renomy ani blokowanie jakichkolwiek przejść. Jeśli jesteś przedstawicielem służb BHP to cieszysz się moim szacunkiem. To co zamieściłem to problem i PROŚBA o rozwiązanie. Do tego służy forum, prawda? Jeśli ktoś lub coś świadczy źle w tym miejscu to może ten, który nie odpowiada konkretnie na pytania (np. nie rozumie pytań, woli się powymądrzać lub nie ma co robić w pracy) albo ten, który sugeruje, że w "BeHapie" (nawiasem mówiąc, nie piszemy już po polsku??) pracuje ktoś, kto w rzeczywistości tam nie pracuje. Pisałem jasno: nie jestem specem. Szukam pomocy specjalistów.

Wydawało mi się też, że jeśli znajdzie się jakiś prawdziwy specjalista to wymiana informacji będzie wyglądała następująco: 1) problem - przedstawia pytający, 2) analiza problemu i ewentualne dodatkowe pytania (co słusznie zauważyliście, że przykład jest jasny tylko dla mnie), 3) udzielenie odpowiedzi do rozwiązania problemu - udziela pytający, 4) odpowiedź na pytania dotyczące: A. szerokości drogi, B. sposobu mierzenia szerokości drogi - udziela SPECJALISTA.

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Gdyby ktoś chciał się jeszcze wypowiedzieć MERYTORYCZNIE w tej sprawie to będę zobowiązany. Jeśli ktoś nie ma co robić do 16.00 w pracy i chce poznęcać się nad "nie-BeHaPowcami" to jest skype i gadu.

Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
cezarek
Moderator
Posty: 4140
Rejestracja: 15 maja 2005, 13:47
Lokalizacja: ze WSI

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: cezarek » 8 lutego 2012, 14:46

§ 4. [Drogi i przejścia] 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej "drogami", drogi dla pieszych, zwane dalej "przejściami", i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

Jak widzisz nie znaczenia do stanowiska, do toalety. Droga dla pieszych zwana jest przejściem, może być to przejście do stanowiska, może być do toalety. :D Zależy gdzie kto lubi chodzić, lub po co przyszedł do zakładu. :D
Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie.

Awatar użytkownika
stopwatch
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 11467
Rejestracja: 26 marca 2010, 05:22
Lokalizacja: Wieruszów

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: stopwatch » 8 lutego 2012, 15:03

Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m.

To jest moim zdaniem prawidłowa odpowiedź na pytanie
tomas999 pisze:1. Jaka jest szerokość drogi dla pieszych w magazynach, którzy nie noszą żadnych ładunków, np. kierownik, kierowca, gość? Wiem, że jest norma (PN-68 M78010), wiem, że jest rozporządzenie(bhp, ppoż,...), wiem, że jest dyrektywa (też ją czytałem) ale nigdzie tam nie ma napisanej wartości szerokości takiej drogi. Tak tak, są drogi dla wózków, dla wózków i pieszych, a nawet dla pieszych, ale z ładunkiem. Mi chodzi o pieszego bez ładunku.
Jeżeli chodzi o drugie pytanie to uważam, że:
tomas999 pisze:c) od wewnętrznych krawędzi pasów (wtedy pasy są "poza granicą" drogi).
Jeżeli brakuje miejsca to wystarczy jedna linia lub nie malujemy wcale.
Wady wielkich ludzi są pociechą matołów. Valdemar Baldhead (Łysiak), Konkwista

Awatar użytkownika
stopwatch
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 11467
Rejestracja: 26 marca 2010, 05:22
Lokalizacja: Wieruszów

Re: ZNAKOWANIE MAGAZYNU (POSADZKA)

Post autor: stopwatch » 8 lutego 2012, 15:16

I zalecam malować te linie wyłącznie tam gdzie to konieczne (zagrożenia) a nie robić tego na zasadzie, że będzie piknie. Osobiście znam taki przykład gdzie w ramach właśnie 5S tak się majstrowie rozpędzili (na każdej zmianie(zespoły) przydzielono im teren do malowania), że kur.... na środku hali zrobiło im się rondo.
Wady wielkich ludzi są pociechą matołów. Valdemar Baldhead (Łysiak), Konkwista

ODPOWIEDZ