NOWE przepisy.......

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 407)

Data ogłoszenia: 11.05.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/407Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 833)

Data ogłoszenia: 11.05.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/833Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 852)

Data ogłoszenia: 13.05.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/852Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

Data ogłoszenia: 16.05.2020 r.
Data wejścia w życie: 16.05.2020 r. z wyjątkiem patrz § 22
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/878
§ 8 ust. 7 pkt 3 nakłada obowiązki na pracodawców w związku w epidemią.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. poz. 894)

Data ogłoszenia: 20.05.2020 r.
Data wejścia w życie: 28.05.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/D2020000089401.pdfObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 961)

Data ogłoszenia: 29.05.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/961Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964)

Data ogłoszenia: 29.05.2020 r.
Data wejścia w życie: 30.05.2020 r. z wyjątkiem patrz § 21
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/964
§ 7 ust. 3 pkt 3 nakłada obowiązki na pracodawców w związku w epidemią.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. poz. 984)

Data ogłoszenia: 03.06.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/984

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 1057)

Data ogłoszenia: 18.06.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1057
Art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 46 ust. 3 ustawy stanowią o obowiązkach bhp korzystającego wobec wolontariuszy.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066)

Data ogłoszenia: 19.06.2020 r.
Data wejścia w życie: 20.06.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1066
§ 8 ust. 3 pkt 3 nakłada obowiązki na pracodawców w związku w epidemią.Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)

Data ogłoszenia: 23.06.2020 r.
Data wejścia w życie: 24.06.2020 r. z wyjątkiem patrz art. 103
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1086
Art. 44 ustawy zmienia ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568).

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1166)

Data ogłoszenia: 01.07.2020 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1166

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (Dz. U. poz. 1251)

Data ogłoszenia: 16.07.2020 r.
Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1251Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz. U. poz. 1263)

Data ogłoszenia: 20.07.2020 r.
Data wejścia w życie: 21.07.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1263Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1268)

Data ogłoszenia: 20.07.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1268
Art. 75-90 ustawy stanowią o badaniach lekarskich kierowców i badaniach psychologicznych kierowców.

ODPOWIEDZ