NOWE przepisy.......

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 2140)

Data ogłoszenia: 06.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2140/1
Art. 39j, 39k i 39l stanowią o badaniach lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 2171)

Data ogłoszenia: 08.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2171/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 2182)

Data ogłoszenia: 12.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2182/1

Art. 2 ust. 15 - definicja palarni;
Art. 5 ust. 1 - miejsca, w których palenie jest zabronione;
Art. 5 ust. 1a - stanowi o tym, że właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia, umieści w widocznym miejscu informację o zakazie palenia;
Art. 5a ust. 3 - miejsca, w których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię;
Art. 13 - stanowi o karach grzywny za nie umieszczenie informacji o zakazie palenia lub za palenie wbrew postanowieniom art. 5.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 2201)

Data ogłoszenia: 14.11.2019 r.
Data wejścia w życie: 29.11.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2201/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. poz. 2277)

Data ogłoszenia: 19.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2277/1
Art. 14 ust. 1 pkt 2 w. w. ustawy stanowi, że zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników.
Warto się również zapoznać z art. 16 ust. 1 i 1a oraz art. 17.

Awatar użytkownika
ewania
Moderator
Posty: 23123
Rejestracja: 19 lutego 2005, 20:33
Lokalizacja: Leszno

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: ewania »

:idea: :!:
Posty "dyskutantów" przeniosłam stąd w inne miejsce.
I kolejny raz proszę, żeby w tym wątku nie prowadzić dyskusji.
Niech to będzie jeden, przejrzysty, w którym umieszcza się tylko info o nowych przepisach, nie komentujac ich późniejszą dyskusją.
Dla dyskusji nad zmianami są inne wątki (albo oczywiście można sobie nowy załozyć).
"Jeżeli nie wiesz człowieku jak postąpić - na wszelki wypadek postąp uczciwie."
(Antoni Słonimski)

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366)

Data ogłoszenia: 06.12.2019 r.
Data wejścia w życie: 21.12.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2366/1
Strony od 118 do 120 - badania nt. warunków pracy i wypadków przy pracy oraz na stronach 519-520 w pkt. 206 Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy i na str. 524-525 w pkt. 221 Z-KW - Statystyczna karta wypadku.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197)

Data ogłoszenia: 13.11.2019 r.
Data wejścia w życie: 15.11.2019 r. z wyjątkiem patrz art. 81 ustawy
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2197/1
Art. 31-36 ww. ustawy stanowią o warunkach pracy i życia na statku rybackim.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia (Dz. U. poz. 59)

Data ogłoszenia: 14.01.2020 r.
Data wejścia w życie: 29.01.2020 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/59/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 61)

Data ogłoszenia: 15.01.2020 r.
Data wejścia w życie: 17.01.2020 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/61/1Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r. poz. 62)

Data ogłoszenia: 15.01.2020 r.
Data wejścia w życie: 30.01.2020 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/62/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 120)

Data ogłoszenia: 27.01.2020 r.
Data wejścia w życie: 15.02.2020 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/120/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154)

Data ogłoszenia: 31.01.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/154

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. poz. 176)

Data ogłoszenia: 05.02.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/176
Art. 14 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowi o obowiązkach z zakresu bhp przy zatrudnieniu socjalnym.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 197)

Data ogłoszenia: 07.02.2020 r.
Data wejścia w życie: 22.02.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/197

anusia1982
15...19 postów
15...19 postów
Posty: 18
Rejestracja: 25 października 2018, 20:22

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: anusia1982 »

Czy pracownicy zatrudnieni jako spawacz też będziemy też zaliczana do czynników rakotwórczych.
Ze względu krystaliczną krzemionkę.
Pozdrawiam
anusia

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 972
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. poz. 233)

Data ogłoszenia: 13.02.2020 r.
http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/233

ODPOWIEDZ