NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 27 listopada 2017, 14:09

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. poz. 2179)

Data ogłoszenia: 27.11.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2179/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 30 listopada 2017, 09:23

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 2200)

Data ogłoszenia: 29.11.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2200/1
Art. 39j, 39k i 39l stanowią o badaniach lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 11 grudnia 2017, 10:55

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285)

Data ogłoszenia: 08.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 28, który wchodzi w życie 09.12.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2285

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 21 grudnia 2017, 08:39

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 2379)

Data ogłoszenia: 20.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2379/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 grudnia 2017, 15:22

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2439)

Data ogłoszenia: 27.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2439/1
Art. 2 ustawy zmienia ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.). Konkretnie art. 2 pkt 2 zmienia zapisy o wnoszeniu alkoholu na teren zakładu pracy i dodaje nowe, które są zawarte w art. 16 tej ustawy.


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 29 grudnia 2017, 09:43

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 2441)

Data ogłoszenia: 28.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2441/1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. poz. 2445)

Data ogłoszenia: 28.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2445/1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 2446)

Data ogłoszenia: 28.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2446/1
Przepis wprowadza zmiany w wymaganiach ppoż. innych form wychowania przedszkolnego.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 31 grudnia 2017, 02:37

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471)

Data ogłoszenia: 29.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 31.12.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2471/1
Strony od 116 do 119 - badania nt. warunków pracy i wypadków przy pracy oraz na stronie 521 w pkt. 213 Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy i na str. 528 w pkt. 229 Z-KW zestaw danych o wypadkach przy pracy.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 2473)

Data ogłoszenia: 29.12.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2473/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 4 stycznia 2018, 07:21

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 4)

Data ogłoszenia: 02.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 17.01.2018 r.
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/4/1
Art. 1 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.)

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 10 stycznia 2018, 12:45

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47)

Data ogłoszenia: 09.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 10.08.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/47Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz. U. z 2018 r. poz. 48)

Data ogłoszenia: 09.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 10.04.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/48

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 15 stycznia 2018, 10:03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108)

Data ogłoszenia: 12.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/108/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 18 stycznia 2018, 10:33

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138)

Data ogłoszenia: 17.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.02.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/138/1
Art. 254 w.w. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 i 4). Ustawa zasadniczo zmienia kilkadziesiąt ustaw w tym kilka z obszaru bhp. Zmiany dla nas nie istotne (podaję dla porządku), gdyż chodzi o likwidację dotychczasowego Biura Ochrony Rządu i utworzenie nowej formacji Służby Ochrony Państwa.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143)

Data ogłoszenia: 17.01.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/143/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 19 stycznia 2018, 09:42

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151)

Data ogłoszenia: 18.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/151/1
Art. 6-10 rozdziału 2 ww. ustawy stanowią o badaniach sanitarno-epidemiologicznych.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 21 stycznia 2018, 14:19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169)

Data ogłoszenia: 19.01.2018 r.
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/169/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 24 stycznia 2018, 07:49

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181)

Data ogłoszenia: 23.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/181/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 24 stycznia 2018, 08:21

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 189)

Data ogłoszenia: 23.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 24.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/189/1

ODPOWIEDZ