NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 lipca 2017, 12:04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 1368)

Data ogłoszenia: 12.07.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1368

Art. 3 pkt 5 - definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Art. 11 ust. 2 pkt 3 stanowi, że miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2 powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 18 lipca 2017, 08:10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1383)

Data ogłoszenia: 17.07.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1383/1

Art. 57b w. w. ustawy stanowi o wypadkach w drodze do pracy lub z pracy.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 21 lipca 2017, 08:29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1395)

Data ogłoszenia: 20.07.2017 r.
Data wejścia w życie: 04.08.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1395/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 1398)

Data ogłoszenia: 20.07.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1398/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 10 sierpnia 2017, 09:17

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052)

Data ogłoszenia: 31.05.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.07.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1052/1Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 1118)

Data ogłoszenia: 09.06.2017 r.
Data wejścia w życie: patrz § 811.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1118/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 sierpnia 2017, 15:03

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529)

Data ogłoszenia: 11.08.2017 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 141
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1529
Art. 115 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Art. 118 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm).


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 sierpnia 2017, 08:22

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1555)

Data ogłoszenia: 21.08.2017 r.
Data wejścia w życie: 21.09.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1555

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 24 sierpnia 2017, 09:29

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Dz. U. poz. 818)

Data ogłoszenia: 23.08.2017 r.
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/818/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 1 września 2017, 15:04

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. poz. 1642)

Data ogłoszenia: 31.08.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.09.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1642/1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1657)

Data ogłoszenia: 31.08.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.09.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1657/1
Przepis określa wymagania ppoż. innych form wychowania przedszkolnego.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 5 września 2017, 20:31

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690)

Data ogłoszenia: 05.09.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.10.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/1Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1692)

Data ogłoszenia: 05.09.2017 r.
Data wejścia w życie: 06.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1692/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 września 2017, 08:21

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 1731)

Data ogłoszenia: 12.09.2017 r.
Data wejścia w życie: 27.09.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1731/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 września 2017, 21:46

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. poz. 1773)

Data ogłoszenia: 22.09.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1773

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 11 października 2017, 11:14

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1882)

Data ogłoszenia: 10.10.2017 r.
Data wejścia w życie: 25.10.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1882/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 20 października 2017, 13:00

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa (Dz. U. poz. 1946)

Data ogłoszenia: 19.10.2017 r.
Data wejścia w życie: 20.10.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1946/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. poz. 1950)

Data ogłoszenia: 19.10.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1950/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 24 października 2017, 09:27

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. poz. 1970)

Data ogłoszenia: 23.10.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1970
Rozdział 3 w. w. ustawy stanowi o bezpieczeństwie prac podwodnych.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 17 listopada 2017, 08:48

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111)

Data ogłoszenia: 15.11.2017 r.
Data wejścia w życie: 16.02.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2111/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 2119)

Data ogłoszenia: 16.11.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2119/1Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. poz. 2120)

Data ogłoszenia: 16.11.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.12.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2120/1

ODPOWIEDZ