NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 8 maja 2017, 07:48

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. poz. 884)

Data ogłoszenia: 05.05.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/884

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 12 maja 2017, 14:48

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. poz. 894)

Data ogłoszenia: 08.05.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/894/1
Wiele zapisów tego rozporządzenia stanowi o dokumentacji bhp m. in.:
- § 1 ust. 1 pkt. 5;
- § 3;
- § 6 ust. 2 pkt 2 ppkt b, j;
- § 6 ust. 2 pkt 3 ppkt e;
- § 7;
- § 8 pkt 3.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 18 maja 2017, 09:00

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 957)

Data ogłoszenia: 17.05.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/957/1

Art. 2 ust. 15 - definicja palarni;
Art. 5 ust. 1 - miejsca, w których palenie jest zabronione;
Art. 5 ust. 1a - stanowi o tym, że właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia, umieści w widocznym miejscu informację o zakazie palenia;
Art. 5a ust. 3 - miejsca, w których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię;
Art. 13 - stanowi o karach grzywny za nie umieszczenie informacji o zakazie palenia lub za palenie wbrew postanowieniom art. 5.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 18 maja 2017, 12:31

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 962)

Data ogłoszenia: 17.05.2017 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 25
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/962/1

Art. 2 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
Art. 6 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786).
Obie zmiany wchodzą w życie 01.06.2017 r.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 19 maja 2017, 09:16

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 971)

Data ogłoszenia: 18.05.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.09.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/971/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 978)

Data ogłoszenia: 18.05.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/978/1

Art. 75-90 ustawy stanowią o badaniach lekarskich kierowców i badaniach psychologicznych kierowców.


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 1 czerwca 2017, 09:22

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1040)

Data ogłoszenia: 30.05.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1040/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 8 czerwca 2017, 08:09

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. poz. 1103)

Data ogłoszenia: 07.07.2017 r.
Data wejścia w życie: 12.02.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1103/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 24 czerwca 2017, 22:46

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1169)

Data ogłoszenia: 20.06.2017 r.
Data wejścia w życie: 05.07.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1169/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 27 czerwca 2017, 08:26

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1226)

Data ogłoszenia: 26.06.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1226/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 29 czerwca 2017, 07:53

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1261)

Data ogłoszenia: 28.06.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1261/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 30 czerwca 2017, 09:41

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 1276)

Data ogłoszenia: 29.06.2017 r.
Data wejścia w życie: 30.06.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1276/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 4 lipca 2017, 10:45

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1309)

Data ogłoszenia: 30.06.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.07.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1309

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 6 lipca 2017, 14:42

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321)

Data ogłoszenia: 05.07.2017 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 26
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1321/1

Art. 11 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.).
Art. 19 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2014 r. poz. 616 i 1199).
Zmiany te wchodzą w życie 01.01.2018 r.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 11 lipca 2017, 10:50

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1345)

Data ogłoszenia: 07.07.2017 r.
Data wejścia w życie: 08.07.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1345/1Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1348)

Data ogłoszenia: 07.07.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1348/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 828
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 11 lipca 2017, 14:33

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1332)

Data ogłoszenia: 06.07.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1332/1

ODPOWIEDZ