NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 30 stycznia 2017, 09:33

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 149)

Data ogłoszenia: 24.01.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/149/1Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2017 r. poz. 163)

Data ogłoszenia: 26.01.2017 r.
Data wejścia w życie: 10.02.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/163/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 6 lutego 2017, 09:26

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej (Dz. U. poz. 212)

Data ogłoszenia: 03.02.217 r.
Data wejścia w życie: 18.02.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/212/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 15 lutego 2017, 09:35

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 250)

Data ogłoszenia: 14.02.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/250/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 16 lutego 2017, 11:42

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 266)

Data ogłoszenia: 15.02.2017 r.
Data wejścia w życie: 16.02.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/266/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 21 lutego 2017, 08:24

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. poz. 293)

Data ogłoszenia: 20.02.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/293/1


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 5 marca 2017, 18:34

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 412)

Data ogłoszenia: 28.02.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.03.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/412/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 9 marca 2017, 08:25

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 253)

Data ogłoszenia: 08.03.207 r.
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2017/253

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 20 marca 2017, 14:39

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. u. poz. 519)

Data ogłoszenia: 13.03.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/519/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 marca 2017, 08:15

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. poz. 283)

Data ogłoszenia: 27.03.2017 r.
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2017/283

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 11 kwietnia 2017, 09:14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 736)

Data ogłoszenia: 10.04.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/736/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 18 kwietnia 2017, 10:38

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 785)

Data ogłoszenia: 14.04.2017 r.
Data wejścia w życie: patrz ar. 13
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/785/1
Art. 2 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145, z późn. zm.). Zmiany dotyczą m. in. spełnienia wymagań ochrony ppoż. ponad to co reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej.
Art. 3 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179, z późn. zm.). Dodano przepisy dot. ochrony ppoż.
Art. 4 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).
Art. 5 w. w. ustawy zmienia ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281, z późn. zm.).
Art. 6 w. w. zmienia ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 786)

Data ogłoszenia: 14.04.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/786/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 20 kwietnia 2017, 08:25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796)

Data ogłoszenia: 18.04.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.05.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/796/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 26 kwietnia 2017, 09:46

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 831)

Data ogłoszenia: 25.04.2017 r.
Data wejścia w życie: 26.04.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/831/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 kwietnia 2017, 08:13

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. poz. 854)

Data ogłoszenia: 27.04.2017 r.
Data wejścia w życie: 01.05.2017 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/854/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 790
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 5 maja 2017, 13:42

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 837)

Data ogłoszenia: 26.04.2017 r.
Data wejścia w życie: 11.04.2017 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/837/1

Na stronach 1101-1107 znajduje się wzór sprawozdania o warunkach pracy za 2017 r. Z-10 wraz z objaśnieniami.

ODPOWIEDZ