Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
piotrek01
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 3037
Rejestracja: 14 października 2007, 12:39
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: piotrek01 » 11 sierpnia 2017, 11:20

nie mozemy ...musimy

Awatar użytkownika
uleczka
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2557
Rejestracja: 8 września 2008, 20:02
Lokalizacja: polska

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: uleczka » 11 sierpnia 2017, 15:03

piotrek01 pisze:nie mozemy ...musimy
Musimy zapoznać z zagrożeniami. Z oceną ryzyka nie musimy zapoznawać, bo mamy obowiązek sporządzać ją dla pracowników, a nie dla zleceniobiorców

Awatar użytkownika
piotrek01
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 3037
Rejestracja: 14 października 2007, 12:39
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: piotrek01 » 11 sierpnia 2017, 18:02

ciezko zapoznac z ryzykiem ...jak nie mamy go zrobionego....

z ryzykiem to raczej swoich pracownikow na okolicznosc...no

julijka2
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 824
Rejestracja: 2 sierpnia 2016, 15:02

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: julijka2 » 14 sierpnia 2017, 08:13

piotrek01 pisze:ciezko zapoznac z ryzykiem ...jak nie mamy go zrobionego....

z ryzykiem to raczej swoich pracownikow na okolicznosc...no
u mnie zagrożenia dla Pracownika czy zleceniobiorcy są takie same

Awatar użytkownika
uleczka
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2557
Rejestracja: 8 września 2008, 20:02
Lokalizacja: polska

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: uleczka » 14 sierpnia 2017, 11:19

julijka2 pisze:u mnie zagrożenia dla Pracownika czy zleceniobiorcy są takie same
Czyli zatrudniasz przy takiej samej pracy zleceniobiorców i pracowników, a to może znaczyć, że zlecenia mają cechy umowy o pracę :mrgreen: :P


julijka2
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 824
Rejestracja: 2 sierpnia 2016, 15:02

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: julijka2 » 14 sierpnia 2017, 11:32

uleczka pisze:
julijka2 pisze:u mnie zagrożenia dla Pracownika czy zleceniobiorcy są takie same
Czyli zatrudniasz przy takiej samej pracy zleceniobiorców i pracowników, a to może znaczyć, że zlecenia mają cechy umowy o pracę :mrgreen: :P
na szczęście od samego zatrudniania są ważniejsi ode mnie w tej fimie

ale często ludzie sami proponują zlecenie, żeby się sprawdzić, czy dadzą sobie radę

Awatar użytkownika
uleczka
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2557
Rejestracja: 8 września 2008, 20:02
Lokalizacja: polska

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: uleczka » 14 sierpnia 2017, 12:20

Nie dalej jak w piątek Pan z PIP-u powiedział, że od tego jest umowa na "próbę". Przez trzy miesiące się można sprawdzać.

julijka2
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 824
Rejestracja: 2 sierpnia 2016, 15:02

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: julijka2 » 14 sierpnia 2017, 12:45

uleczka pisze:Nie dalej jak w piątek Pan z PIP-u powiedział, że od tego jest umowa na "próbę". Przez trzy miesiące się można sprawdzać.
trzy miesiące :roll: :mrgreen:
Ula, żeby nie było, że mam pretensję do Ciebie, czy coś nie, nie
ale ludzie często pytają czy mogą na dwa dni przyjść

teraz kiedy ludzi chętnych do pracy fizycznej nie ma, to takiemu powiesz ?

Awatar użytkownika
uleczka
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2557
Rejestracja: 8 września 2008, 20:02
Lokalizacja: polska

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: uleczka » 14 sierpnia 2017, 13:05

julijka2 pisze:ale ludzie często pytają czy mogą na dwa dni przyjść
To faktycznie lepiej na zlecenie niż na czarno. Ale na dwa dni to się opłaca rejestrować i przyuczać?

julijka2
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 824
Rejestracja: 2 sierpnia 2016, 15:02

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: julijka2 » 14 sierpnia 2017, 13:13

uleczka pisze:
julijka2 pisze:ale ludzie często pytają czy mogą na dwa dni przyjść
To faktycznie lepiej na zlecenie niż na czarno. Ale na dwa dni to się opłaca rejestrować i przyuczać?
rejestrować, wysyłać na badania, dać ubranie i przyuczać :wink:
chyba tak, czasem pracownik potrafi po tych dwóch dniach przyjść i uczciwie powiedzieć, że jednak nie chce daje pracować

Awatar użytkownika
JędrekSPR
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 9013
Rejestracja: 15 października 2011, 18:11
Lokalizacja: śląskie/łódzkie

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: JędrekSPR » 21 sierpnia 2017, 08:04

Przestroga dla zleceniodawców :!: :idea:
26.07.17
Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i zasad bhp nie znajdzie do nich zastosowania, jeśli pracodawca stosownej wiedzy im nie przekaże – stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 17.01.2013 r., I ACa 1015/12, LEX nr 1280408.
Orzeczenie to wydano w sprawie z powództwa pracownika o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. W stanie faktycznym sprawy, pracownik produkcyjny, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, uległ wypadkowi przy pracy. W czasie obsługi piły tarczowej doszło do przecięcia trzech palców prawej ręki, w następstwie którego powstał trwały uszczerbek na zdrowiu powoda wynoszący łącznie 10%.
W protokole powypadkowym zdarzenie to uznane zostało za wypadek przy pracy. Jako jego przyczyny wskazano m.in.: niewłaściwą stateczność czynnika materiałowego oraz niedostateczną koncentrację uwagi na wykonywanej czynności. W protokole nie odniesiono się natomiast do zaniechań zleceniodawcy w zakresie bhp, w szczególności nie wskazano, że poszkodowany nie przeszedł szkolenia stanowiskowego ani nie został poinstruowany, jak obsługiwać piłę tarczową.
Sąd Okręgowy uwzględnił roszczenia poszkodowanego i przyznał mu: 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 530,44 zł tytułem odszkodowania oraz 4.250 zł tytułem skapitalizowanej renty miesięcznej, związanej z utratą zdolności do pracy zarobkowej i zwiększonych potrzeb. Za najistotniejsze przewinienie powoda uznano nieprzeszkolenie poszkodowanego w zakresie zasad bhp (zarówno przed jego przystąpieniem do pracy, jak i później w toku pracy), przez co nie wiedział on, że nie powinien wykonywać pracy przy pile tarczowej, trzymając obrabiany materiał oburącz, w rękawicach. Nie dysponował także urządzeniami pozwalającymi na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny.

Odrzucono przy tym stanowisko pozwanego, jakoby do wypadku doszło z wyłącznej winy podwładnego. W ocenie Sądu, warunkiem postawienia pracownikowi zarzutu przyczynienia się dopowstania wypadku, jest posiadanie przezeń odpowiedniej wiedzy co do bezpiecznego wykonywania pracy oraz faktycznej możliwości bezpiecznego jej wykonywania. Tym samym, wbrew twierdzeniom pozwanego, powód nie zignorować wskazówek co do pracy z piłą, gdyż nigdy nie zostały mu one przedstawione.
Od powyższego wyroku apelację wniósł pozwany. Nie została ona jednak uwzględniona. Sąd II instancji przypomniał, że pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla życia i zdrowia występującym w zakładzie pracy. Nie do przyjęcia jest stanowisko, że podjęcie przez pracownika pracy zawodowej ze świadomością zagrożeń, jakie stwarza ona dla jego zdrowia lub życia, zwalnia pracodawcę od odpowiedzialności za bhp, ochronę zdrowia i życia tego pracownika lub ogranicza tę odpowiedzialność. Niepodjęcie przez pracodawcę działań możliwych, dyktowanych doświadczeniem życiowym i dbałością o zdrowie i życie, zapobiegających naruszeniu tych dóbr jest naruszeniem porządku prawnego uzasadniającym kwalifikację takiego zachowania jako czynu niedozwolonego. Tym samym, dopiero uprzednie zrealizowanie przez pracodawcę powinności przekazania pracownikowi stosownej wiedzy stwarza obowiązek znajomości i przestrzegania przepisów i zasad bhp. Podobnie jest w odniesieniu do obowiązku stosowania urządzeń ochronnych i pomocniczych – poszkodowany nie mógł ich zastosować, ponieważ nie było ich w miejscu pracy. Powszechna dostępność rozporządzeniaMinistra Gospodarki z 14.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409) oraz fakt, że podwładny mógł się z zapoznać z tymi regulacjami, nie może usprawiedliwiać niewykonania obowiązków ciążących na przełożonym.
Uznając zarzuty apelacji za niezasadne, Sąd II instancji oddalił ją.

Jarosław Zasada 26.07.17

julijka2
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 824
Rejestracja: 2 sierpnia 2016, 15:02

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: julijka2 » 21 sierpnia 2017, 09:07

Jędrek, tylko, że piszesz o przykładzie, kiedy pracownik nie był w ogóle przygotowany od strony bhp do pracy

doczytałam taki przykład, który całkiem dokładnie odwzorowuje sytuację u mnie

16-08-2017
Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Pracownik pracował na podstawie umowy zlecenia i pełnił funkcję inżyniera. Po jakimś czasie został zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku inżyniera, mając ten sam zakres obowiązków. Czy szkolenie wstępne ogólne BHP, które przeszedł przed podjęciem pracy na umowę zlecenia, jest ważne? Czy należy ponownie przeszkolić pracownika w ramach BHP?
Pytanie dotyczy instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Odpowiedź:
Co do zasady, z czysto formalnego punktu widzenia (czyli tzw. literalnej interpretacji przepisów prawa pracy), pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne z zakresu bhp z uwagi na nawiązanie nowego stosunku pracy.

Uzasadnienie:
Stosownie do art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te powinny być organizowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860 ze zm.).
Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia szkolenia wstępne, które powinny odbywać się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, obejmują:
– szkolenie wstępne ogólne (zwane „instruktażem ogólnym”), oraz
– szkolenie wstępne na stanowisku pracy (zwane „instruktażem stanowiskowym”).
Instruktaż ogólny, który prowadzi pracownik służby bhp, powinien zapewnić uczestnikowi szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Instruktaż stanowiskowy, który prowadzi przełożony pracownika, powinien zapewnić uczestnikowi szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Co do zasady: każdy nowo zatrudniony pracownik powinien zostać poddany takim szkoleniom. Wyjątek od reguły, zgodnie z art. 2373 § 2 k.p., stanowi przypadek pracownika, który podejmuje u danego pracodawcy pracę na tym samym stanowisku, jakie zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Co prawda zatrudnienie pracownika w ramach stosunku pracy bezpośrednio po świadczeniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie stanowi „kontynuacji zatrudnienia” w rozumieniu przepisów k.p., jednakże organizowanie szkolenia wstępnego z dziedziny bhp dla osoby, która pracowała już w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz tego pracodawcy, a następnie została przez niego zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może wydawać się bezzasadne. W takiej sytuacji pracodawca powinien jednak być w stanie wykazać, że szkolenie wstępne – zarówno ogólne, jak i stanowiskowe – zostało już wcześniej przeprowadzone, a pracownik pomimo formalnej zmiany formy zatrudnienia zachował jego ciągłość. Ponadto niezbędnym warunkiem będzie również wykazanie, że osoba świadczy pracę na takim samym stanowisku, jak poprzednio. Z uwagi na to, że w wielu przypadkach może to być trudne, czasem warto ponownie przeprowadzić i odpowiednio udokumentować takie szkolenie. Pozwoli to uniknąć zarzutu niedopełnienia powyższego obowiązku.
Maciej Ambroziewicz,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 9.08.2017 r.

Awatar użytkownika
uleczka
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2557
Rejestracja: 8 września 2008, 20:02
Lokalizacja: polska

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: uleczka » 21 sierpnia 2017, 11:44

A ja z innej strony. W zeszłym tygodniu przy kontroli PIP-owiec przesłuchiwał ludzi (zleceniobiorców), czy oni chcą na zleceniu pracować, bo musi być ich zgoda. A może oni chcą na umowę o pracę?

julijka2
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 824
Rejestracja: 2 sierpnia 2016, 15:02

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: julijka2 » 21 sierpnia 2017, 11:47

uleczka pisze:A ja z innej strony. W zeszłym tygodniu przy kontroli PIP-owiec przesłuchiwał ludzi (zleceniobiorców), czy oni chcą na zleceniu pracować, bo musi być ich zgoda. A może oni chcą na umowę o pracę?
Ula ?! jak? :shock:
czy oni chcą na zleceniu pracować, bo musi być ich zgoda
proszę jeszcze raz, bo nie zrozumiałam

listopadowy
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1113
Rejestracja: 16 listopada 2015, 09:34

Re: Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Post autor: listopadowy » 21 sierpnia 2017, 11:49

uleczka pisze:musi być ich zgoda.
przecież o ich zgodzie świadczą podpisy na umowach-zleceniach. a może PIP będzie chodził po zakładach i pytał czy chcą pracować za 15 PLN czy może woleliby za 20 PLN? to o czym piszesz dzieje się na prawdę czy to tylko sen :?:

ODPOWIEDZ