szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

Awatar użytkownika
Monika
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7106
Rejestracja: 4 marca 2004, 17:28
Lokalizacja: lubuskie
Kontakt:

szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: Monika » 25 września 2012, 11:15

Procedurę przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp (zasady, cele, zakresy tematyczne, osoby uprawnione do ich przeprowadzania) określa rozporządzenie mnistra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Obowiązek uczestniczenia w takim szkoleniu dotyczy wszystkich podejmujących pracę.
§ 8. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym";

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym".

§ 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

§ 11. 1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;

2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;

3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.


6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

§ 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
Zgodnie z powyższym szkoleniom wstępnym podlegają pracownicy, uczniowie i studenci w zakładzie pracy.

Jak się odnieść do stażystów z Urzędu Pracy, skazanych z Sądu do odrobienia np 40 godzin miesięcznie, skazanych z zakładu karnego czy wolontariuszy przy założeniu, że w umowie między stronami jest mowa, że przed dopuszczeniem do prac mają przejść szkolenie bhp, badania (tak samo jak pracownicy) w oparciu o Kodeks Pracy.

Szkolicie wstępnie, wystawicie kartę szkolenia wstępnego :?: mając na uwadze, że ww przepis wyraźnie wskazuje kogo szkolić.

Chciałabym na ten temat wymienić się myślami.
pozdrawiam
Monika
Nic na świecie nie zostało sprawiedliwiej rozdzielone niż rozum: każdy uważa, że otrzymał dostateczną ilość. (Jacques Tati)
polecam http://www.szkoleniagorzow.pl
zapraszam http://www.bhp-gorzow.pl

Awatar użytkownika
dj135
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2553
Rejestracja: 9 marca 2009, 14:36

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: dj135 » 25 września 2012, 11:23

W umowie z urzędem pracy jest u mnie zapis że szkolenie bhp i inne obowiązki z tego zakresu przeprowadza pracodawca u którego jest odbywany staż. Więc ja dla wszystkich stażystów przeprowadzam szkolenie wstępne i wystawiam kartę.

Awatar użytkownika
Monika
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7106
Rejestracja: 4 marca 2004, 17:28
Lokalizacja: lubuskie
Kontakt:

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: Monika » 25 września 2012, 11:33

Są przepisy kogo szkolimy, które zacytowałam. Szkoleniom podlegają pracownicy, uczniowie i studenci.

Kartę szkolenia przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
Nic na świecie nie zostało sprawiedliwiej rozdzielone niż rozum: każdy uważa, że otrzymał dostateczną ilość. (Jacques Tati)
polecam http://www.szkoleniagorzow.pl
zapraszam http://www.bhp-gorzow.pl

Awatar użytkownika
mrd
1250...1874 postów
1250...1874 postów
Posty: 1604
Rejestracja: 8 kwietnia 2009, 12:39
Lokalizacja: Jaworzno

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: mrd » 25 września 2012, 11:47

Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie innejniż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć
odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących
jego pracownikami.
§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców
niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
1) na innej podstawie niż stosunek pracy,
2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.
§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału
w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia
ochrony życia i zdrowia tym osobom.
§ 5. Minister Obrony Narodowej - w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a
Minister Sprawiedliwości - w stosunku do osób przebywających w zakładach karnych lub w
zakładach poprawczych, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określą, w drodze
rozporządzeń, zakres stosowania do tych osób przepisów działu dziesiątego w razie
wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę.

Art. 3041. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę
lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę
na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny
rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Awatar użytkownika
Monika
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7106
Rejestracja: 4 marca 2004, 17:28
Lokalizacja: lubuskie
Kontakt:

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: Monika » 25 września 2012, 12:23

mrd cytujesz Kodeks Pracy gdzie mowa o zapewnieniu warunków bezpiecznych i higienicznych

Pytanie dotyczy szkolenia wstępnego i wystawienia za tym karty szkolenia wg wzoru z rozporządzenia, przechowywania w aktach osobowych pracownika.
Nic na świecie nie zostało sprawiedliwiej rozdzielone niż rozum: każdy uważa, że otrzymał dostateczną ilość. (Jacques Tati)
polecam http://www.szkoleniagorzow.pl
zapraszam http://www.bhp-gorzow.pl


Awatar użytkownika
dj135
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2553
Rejestracja: 9 marca 2009, 14:36

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: dj135 » 25 września 2012, 13:03

Szkolenie też można uznać za zapewnienie bezpiecznych warunków

Awatar użytkownika
JędrekSPR
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8890
Rejestracja: 15 października 2011, 18:11
Lokalizacja: śląskie/łódzkie

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: JędrekSPR » 25 września 2012, 13:13

mrd pisze:osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie innejniż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
:idea:

maria
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3882
Rejestracja: 5 maja 2004, 12:05

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: maria » 25 września 2012, 13:24

Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych
podst. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
maria

maria
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3882
Rejestracja: 5 maja 2004, 12:05

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: maria » 25 września 2012, 13:45

Korzystający z pomocy wolontariusza ma obowiązek informowania go o przepisach BHP - wynika to z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ( art. 45) Nic jednak nie mówi się o formie w jakiej te informacje mają być przekazywane. Moim zdaniem to, że wolontariusz został zapoznany z zagrożeniami powinno być potwierdzone na piśmie wg mnie nie powinna to być karta szkolenia.
maria

Monika32
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 159
Rejestracja: 2 stycznia 2012, 17:33

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: Monika32 » 25 września 2012, 13:48

Ja podobną sytuację miałam dwa tygodnie temu i po telefonie do Inspekcji Pracy wątpliwości się rozwiały- szkolimy i zapisy na karcie szkolenia wstępnego wobec stażysty z UP. Poza tym wszelkie pozostałe wymogi tj. ocena ryzyka, środki ochrony indywidualnej itd. tak samo jak wobec pracownika.

maria
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3882
Rejestracja: 5 maja 2004, 12:05

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: maria » 25 września 2012, 14:02

Monika32 pisze:Ja podobną sytuację miałam dwa tygodnie temu i po telefonie do Inspekcji Pracy wątpliwości się rozwiały- szkolimy i zapisy na karcie szkolenia wstępnego wobec stażysty z UP. Poza tym wszelkie pozostałe wymogi tj. ocena ryzyka, środki ochrony indywidualnej itd. tak samo jak wobec pracownika.
Jasne, bo to wszystko wynika z rozprządzenia, które zacytowałam wyżej.

Zapoznanie skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z rozporządzenia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Szkolenie przeprowadza podmiot do którego skazany jest skierowany.
maria

Danusia
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 1982
Rejestracja: 10 grudnia 2005, 13:00

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: Danusia » 25 września 2012, 19:43

maria pisze:
Monika32 pisze:Ja podobną sytuację miałam dwa tygodnie temu i po telefonie do Inspekcji Pracy wątpliwości się rozwiały- szkolimy i zapisy na karcie szkolenia wstępnego wobec stażysty z UP. Poza tym wszelkie pozostałe wymogi tj. ocena ryzyka, środki ochrony indywidualnej itd. tak samo jak wobec pracownika.
Jasne, bo to wszystko wynika z rozprządzenia, które zacytowałam wyżej.

Zapoznanie skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z rozporządzenia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Szkolenie przeprowadza podmiot do którego skazany jest skierowany.

szkolę wolontariuszy, więzniów i osoby skierowane do prac uzytecznie... (40h w -m-cu)z Urzędu Pracy, wystawiam kartę szkolenia taką jak dla pracownika

(od zawsze tak robię bo kiedys sprawdzajac tak doczytałam - niestety nie pamiętam podstaw prawnych)

Awatar użytkownika
Monika
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7106
Rejestracja: 4 marca 2004, 17:28
Lokalizacja: lubuskie
Kontakt:

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: Monika » 25 września 2012, 22:39

Danusia pisze: szkolę wolontariuszy, więzniów i osoby skierowane do prac uzytecznie... (40h w -m-cu)z Urzędu Pracy, wystawiam kartę szkolenia taką jak dla pracownika

(od zawsze tak robię bo kiedys sprawdzajac tak doczytałam - niestety nie pamiętam podstaw prawnych)
Podstawą do szkoleń bhp jest rozporządzenie, które cytowałam.

To co robimy to czasem jest uproszczenie
a ja drążę podstawę prawną szkolenia (instruktaży) i wystawiania druku karta szkolenia wolontariuszy, stażystów, skazanych.
Nic na świecie nie zostało sprawiedliwiej rozdzielone niż rozum: każdy uważa, że otrzymał dostateczną ilość. (Jacques Tati)
polecam http://www.szkoleniagorzow.pl
zapraszam http://www.bhp-gorzow.pl

Awatar użytkownika
ufoludek
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7290
Rejestracja: 24 czerwca 2009, 22:26
Lokalizacja: 73km od najbliższej cywilizacji

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: ufoludek » 26 września 2012, 17:25

Monika
w każdej umowie z UP jest paragraf mówiący o podstawach prawnych tejże.
Czyli KP, ustawa o promocji zatrudnienia, warunkach odbywania stażu, etc
są wskazane definicje etc
Gdyby behape było korzystne to nie byłoby przymusu jego wprowadzania

Awatar użytkownika
ufoludek
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7290
Rejestracja: 24 czerwca 2009, 22:26
Lokalizacja: 73km od najbliższej cywilizacji

Re: szkolenie wstępne stażysty, wolontariusza, skazanego

Post autor: ufoludek » 26 września 2012, 17:27

Poza tym w umowie "umawiasz się" z UP co zrobisz z delikwentem i na jakich zasadach ...
:wink:
Gdyby behape było korzystne to nie byłoby przymusu jego wprowadzania

ODPOWIEDZ