NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 924
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 7 listopada 2019, 12:09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 2140)

Data ogłoszenia: 06.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2140/1
Art. 39j, 39k i 39l stanowią o badaniach lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 924
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 10 listopada 2019, 15:04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 2171)

Data ogłoszenia: 08.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2171/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 924
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 listopada 2019, 09:11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 2182)

Data ogłoszenia: 12.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2182/1

Art. 2 ust. 15 - definicja palarni;
Art. 5 ust. 1 - miejsca, w których palenie jest zabronione;
Art. 5 ust. 1a - stanowi o tym, że właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia, umieści w widocznym miejscu informację o zakazie palenia;
Art. 5a ust. 3 - miejsca, w których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię;
Art. 13 - stanowi o karach grzywny za nie umieszczenie informacji o zakazie palenia lub za palenie wbrew postanowieniom art. 5.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 924
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 15 listopada 2019, 17:17

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 2201)

Data ogłoszenia: 14.11.2019 r.
Data wejścia w życie: 29.11.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2201/1

ODPOWIEDZ