NOWE przepisy.......

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1372)

Data ogłoszenia: 24.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1372/1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz. U. poz. 1375)

Data ogłoszenia: 24.07.2019 r.
Data wejścia w życie: 25.07.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1375/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1396)

Data ogłoszenia: 29.07.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1396/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim (poz. 1452)

Data ogłoszenia: 02.08.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1452/1Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495)

Data ogłoszenia: 08.08.2019 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 86
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1495/1
Art. 43 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. poz. 1563)

Data ogłoszenia: 20.08.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1563/1
Art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i 2b tej ustawy stanowią o bhp.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651)

Data ogłoszenia: 30.08.2019 r.
Data wejścia w życie: 01.09.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1651/1Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659)

Data ogłoszenia: 30.08.2019 r.
Data wejścia w życie: 01.09.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1659/1Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. poz. 1678)

Data ogłoszenia: 02.09.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1678/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. poz. 1702)

Data ogłoszenia: 05.09.2019 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 7 ustawy
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1702/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1816)

Data ogłoszenia: 24.09.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1816

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830)

Data ogłoszenia: 25.09.2019 r.
Data wejścia w życie: 26.03.2020 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1830/1Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej (Dz. U. poz. 1831)

Data ogłoszenia: 25.09.2019 r.
Data wejścia w życie: 10.10.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1831/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 940)

Data ogłoszenia: 04.10.2019 r.
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2019/940/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1889)

Data ogłoszenia: 04.10.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1889/1
Przepisy ustawy stanowią m. in. o bhp na statku.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1922)

Data ogłoszenia: 10.10.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1922/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 1948)

Data ogłoszenia: 14.10.2019 r.
Data wejścia w życie: 15.10.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1948/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1972)

Data ogłoszenia: 16.10.2019 r.
Data wejścia w życie: 17.10.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1972/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1995)

Data ogłoszenia: 21.10.2019 r.
Data wejścia w życie: 05.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1995/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Dz. U. poz. 2043)

Data ogłoszenia: 25.10.2019 r.
Data wejścia w życie: 26.10.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2043/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 961
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 »

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 2067)

Data ogłoszenia: 29.10.2019 r.
Data wejścia w życie: 13.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2067/1

ODPOWIEDZ