NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 23 marca 2019, 17:54

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 544)

Data ogłoszenia: 22.03.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/544/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 marca 2019, 12:06

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 555)

Data ogłoszenia: 25.03.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/555/1Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 562)

Data ogłoszenia: 26.03.2019 r.
Data wejścia w życie: 10.04.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/562/1Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. poz. 270)

Data ogłoszenia: 27.03.2019 r.
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/270

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 1 kwietnia 2019, 14:24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595)

Data ogłoszenia: 29.03.2019 r.
Data wejścia w życie: 01.04.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/595/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 12 kwietnia 2019, 09:28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 667)

Data ogłoszenia: 11.04.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/667/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 23 kwietnia 2019, 10:38

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730)

Data ogłoszenia: 19.04.2019 r.
Data wejścia w życie: 04.05.2019 r. z wyjątkiem patrz art. 173
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/730/1
Art. 4 zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Zmiany dotyczą m. in. badań lekarskich pracowników.


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 26 kwietnia 2019, 10:22

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. \u. poz. 757)

Data ogłoszenia: 25.04.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/757/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 29 kwietnia 2019, 09:49

Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 769)

Data ogłoszenia: 26.04.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 15 maja 2019, 12:54

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 895)

Data ogłoszenia: 14.05.2019 r.
Data wejścia w życie: 15.05.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/895/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 16 maja 2019, 19:18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno‑Skarbowej i Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 921)

Data ogłoszenia: 16.05.2019 r.
Data wejścia w życie: 20.05.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/921/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 maja 2019, 09:27

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. poz. 947)

Data ogłoszenia: 21.05.2019 r.
Data wejścia w życie: 05.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/947/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 23 maja 2019, 08:56

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. poz. 966)

Data ogłoszenia: 22.05.2019 r.
Data wejścia w życie: 06.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/966/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 maja 2019, 09:27

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. poz. 975)

Data ogłoszenia: 24.05.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/975/1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. poz. 977)

Data ogłoszenia: 24.05.2019 r.
Data wejścia w życie: 08.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/977/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 4 czerwca 2019, 08:52

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (Dz. U. poz. 1027)

Data ogłoszenia: 03.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 18.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1027

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 6 czerwca 2019, 09:02

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1040)

Data ogłoszenia: 05.06.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1040

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 901
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 7 czerwca 2019, 10:59

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043)

Data ogłoszenia: 06.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 07.09.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1043/1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1046)

Data ogłoszenia: 06.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 07.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1046/1

ODPOWIEDZ