NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 marca 2018, 17:42

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. poz. 594)

Data ogłoszenia: 22.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/594/1
Art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 2a i 2b tej ustawy stanowią o bhp.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 27 marca 2018, 09:12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu (Dz. U. poz. 616)

Data ogłoszenia: 26.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/616/1
Przepisy ustawy stanowią m. in. o bhp na statku.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 marca 2018, 11:50

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 620)

Data ogłoszenia: 27.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/620/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 623)

Data ogłoszenia: 27.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/623/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 4 kwietnia 2018, 11:49

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)

Data ogłoszenia: 30.03.2018 r.
Data wejścia w życie: 30.04.2018 r. oraz patrz art. 236 i art. 1 w zakresie wprowadzanych ustaw tą ustawą.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/650/1
Ustawa wprowadza zmiany w bardzo wielu ustawach oprócz ustaw wprowadzanych tą ustawą, a wymienionych w art. 1. Nie sposób opisać tu wszystko co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio szeroko rozumianej ochrony pracy. Niech każdy odnajdzie te przepisy, które go interesują. Zmieniane ustawy wymienione są w przypisie 1, a ustawy uchylane w przypisie 2.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 6 kwietnia 2018, 08:48

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 619)

Data ogłoszenia: 27.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/619/1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 673)

Data ogłoszenia: 05.04.2018 r.
Data wejścia w życie: 06.04.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/673/1


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 9 kwietnia 2018, 10:56

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 683)

Data ogłoszenia: 06.04.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/683/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 16 kwietnia 2018, 14:35

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730)

Data ogłoszenia: 13.04.2018 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 1 i 47
Art. 34 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616, z późn. zm.).

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 kwietnia 2018, 09:18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 755)

Data ogłoszenia: 20.04.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/755

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 26 kwietnia 2018, 09:22

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 774)

Data ogłoszenia: 25.04.2018 r.
Data wejścia w życie: 26.04.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/774/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 30 kwietnia 2018, 10:48

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. poz. 792)

Data ogłoszenia: 26.04.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/792/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 799)

Data ogłoszenia: 27.04.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/799/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 5 maja 2018, 08:39

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. poz. 827)

Data ogłoszenia: 02.05.2018 r.
Data wejścia w życie: 17.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/827/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 10 maja 2018, 09:59

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku (Dz. U. poz. 854)

Data ogłoszenia: 09.05.2018 r.
Data wejścia w życie: 24.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/854/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 16 maja 2018, 08:34

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 903)

Data ogłoszenia: 16.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/903/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 23 maja 2018, 12:36

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 917)

Data ogłoszenia: 16.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/917/1Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 963)

Data ogłoszenia: 22.05.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/963/1Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 970)

Data ogłoszenia: 22.05.2018 r.
Data wejścia w życie: 06.06.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/970/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 860
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 29 maja 2018, 15:03

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. poz. 984)

Data ogłoszenia: 23.05.2018 r.
Data wejścia w życie: 07.06.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/984/1

ODPOWIEDZ