NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 772
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 22 marca 2018, 17:42

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. poz. 594)

Data ogłoszenia: 22.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/594/1
Art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 2a i 2b tej ustawy stanowią o bhp.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 772
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 27 marca 2018, 09:12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu (Dz. U. poz. 616)

Data ogłoszenia: 26.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/616/1
Przepisy ustawy stanowią m. in. o bhp na statku.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 772
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 28 marca 2018, 11:50

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 620)

Data ogłoszenia: 27.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/620/1Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 623)

Data ogłoszenia: 27.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/623/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 772
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 4 kwietnia 2018, 11:49

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)

Data ogłoszenia: 30.03.2018 r.
Data wejścia w życie: 30.04.2018 r. oraz patrz art. 236 i art. 1 w zakresie wprowadzanych ustaw tą ustawą.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/650/1
Ustawa wprowadza zmiany w bardzo wielu ustawach oprócz ustaw wprowadzanych tą ustawą, a wymienionych w art. 1. Nie sposób opisać tu wszystko co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio szeroko rozumianej ochrony pracy. Niech każdy odnajdzie te przepisy, które go interesują. Zmieniane ustawy wymienione są w przypisie 1, a ustawy uchylane w przypisie 2.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 772
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 6 kwietnia 2018, 08:48

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 619)

Data ogłoszenia: 27.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/619/1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 673)

Data ogłoszenia: 05.04.2018 r.
Data wejścia w życie: 06.04.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/673/1


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 772
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 9 kwietnia 2018, 10:56

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 683)

Data ogłoszenia: 06.04.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/683/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 772
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 16 kwietnia 2018, 14:35

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730)

Data ogłoszenia: 13.04.2018 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 1 i 47
Art. 34 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616, z późn. zm.).

ODPOWIEDZ