NOWE przepisy.......

Prawo i przepisy dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 25 stycznia 2018, 08:08

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 213)

Data ogłoszenia: 24.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 27.01.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/213/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 26 stycznia 2018, 09:05

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227)

Data ogłoszenia: 25.01.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/227/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 30 stycznia 2018, 08:43

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258)

Data ogłoszenia: 29.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 30.01.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/258

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 31 stycznia 2018, 22:07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. poz. 275)

Data ogłoszenia: 31.01.2018 r.
Data wejścia w życie: 16.02.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/275/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 6 lutego 2018, 08:07

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305)

Data ogłoszenia: 05.02.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/305/1
Art. 12 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4 i 138).
Art. 15 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786 i 962).


Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 7 lutego 2018, 18:48

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317)

Data ogłoszenia: 07.02.2018 r.
Data wejścia w życie: patrz art. 86
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/317/1
Art. 56 zmienia ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, 1555 i 2201). Zmiana ta wchodzi w życie 22.02.2018 r.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 8 lutego 2018, 17:34

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 331)

Data ogłoszenia: 08.02.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/331/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 lutego 2018, 08:23

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 354)

Data ogłoszenia: 12.02.2018 r.
Data wejścia w życie: 13.02.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/354/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 14 lutego 2018, 11:48

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357)

Data ogłoszenia: 13.02.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2019 r. z wyjątkiem art. 11 i 12, które wchodzą w życie 13.02.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/357/1
Art. 1 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.)

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 23 lutego 2018, 14:05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. poz. 397)

Data ogłoszenia: 21.02.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/397/1
Art. 14 ww. ustawy reguluje oznakowanie CE.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 8 marca 2018, 10:07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U, poz. 481)

Data ogłoszenia: 06.03.2018 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/481/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 9 marca 2018, 07:59

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. poz. 268)

Data ogłoszenia: 08.03.2018 r.
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/268/1Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 502)

Data ogłoszenia: 08.03.2018 r.
Data wejścia w życie: 01.04.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/502/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 13 marca 2018, 09:40

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 511)

Data ogłoszenia: 12.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/511/1
Art. 14-16 ustawy istotne dla bhp.

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 19 marca 2018, 10:23

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 288)

Data ogłoszenia: 16.03.2018 r.
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/288/1

Krzych_2033
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 830
Rejestracja: 7 grudnia 2006, 09:29
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: NOWE przepisy.......

Post autor: Krzych_2033 » 21 marca 2018, 10:58

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. poz. 578)

Data ogłoszenia: 20.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/578/1
Art. 21 ust. 1 tej ustawy stanowi, że: "Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia
ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów".Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 583)

Data ogłoszenia: 20.03.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/583/1

ODPOWIEDZ