Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania, porady i zagadnienia praktyczne.

Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Paweł1414 » 18 stycznia 2017, 08:15

Witam

Jak ilość środka gaśniczego w strefie ZL II ? Strefa wyposażona w hydranty wewnętrzne - czyli stałe urządzenie gaśnicze.
Czy :
na każde 100 m2 w przypadku nie wyposażenia w stałe urządzenie gaśnicze?
na każde 300 m2 strefa posiada hydranty wewnętrzne -czyli stałe urządzenia gaśnicze .

Awatar użytkownika
Starkam
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 100
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Starkam » 18 stycznia 2017, 09:32

Rozporządzenie z 7 czerwca 2010 roku. Pkt. 3.2

Choć z drugiej strony dla świętego spokoju dostosowałbym ilość określoną w Pkt.3.1 tegoż rozporządzenia.
Ilość i rodzaj sprzętu gaśniczego powinny być określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Paweł1414 » 18 stycznia 2017, 10:41

Zgodnie z tym Rozporządzeniem gdy jest hydrant to 2 kg na 300m.
Zgadzam się, że można wprowadzić 2kg na 100m ale dlaczego?
Zawsze mówiono, że w ZL II stosować 2kg na 100m dla świętego spokoju?
Nie chcę się upierać ale prawo prawem.

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Paweł1414 » 18 stycznia 2017, 10:44

Znalazłem w necie coś takiego:

Hydranty wewnętrzne jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej są według
nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. Świadczy chociażby o tym
fakt, że normy europejskie dotyczące hydrantów wewnętrznych opracowuje Komitet
Techniczny CEN/TC 191 „Stałe urządzenia gaśnicze” 1 .
Hydranty wewnętrzne w odpowiednich warunkach umożliwiają bardzo efektywne zwalczanie
pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.
Nowoczesny poziom rozwiązań konstrukcyjnych hydrantów wewnętrznych instalowanych
w obiektach budowlanych na terenie Polski mają zapewnić normy:
- PN-EN 671-1 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące
hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym”
- PN-EN 671-2 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące
hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”
- oraz PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”

Awatar użytkownika
Starkam
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 100
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Starkam » 18 stycznia 2017, 14:04

W swoim poście wspominasz o przepisach, które określają tylko kwestie techniczne hydrantów oraz dotyczące tylko kwestii zaopatrzenia w wodę.

Jeśli chodzi o strefę ZL II to straż podchodzi bardzo restrykcyjnie - szczególnie jeśli chodzi o przedszkola czy szkoły.
Z doświadczenia wiem, że dla straży 2 kg środka to za mało.Z reguły wymagają aby na obiekcie były gaśnice o pojemności 6 kg.
Ostatnio miałem obiekt a w zasadzie pomieszczenie (w budynku) - salę przeznaczoną jako bawialnię dla dzieci ( niecałe 200 m kw.).
Jednym z wymogów była gaśnica 6 kg mimo, że na korytarzu były i gaśnice i hydranty (w ilości REALNIE zabezpieczające powierzchnię strefy).
Obiekt , który kwalifikuje się jako ZL II z reguły wymaga opiniowania projektu przez rzeczoznawcę, który w trakcie uzgodnień z projektantem
ustala wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym obiektu lub lokalu ,na ocenę którego ma wpływ przeznaczenie, wysokość, ilość osób oraz
istniejące w budynku urządzenia zapewniające bezpieczeństwo. Rzeczoznawca może zatwierdzić podstawowe wymagania ale z reguły zawsze daje większe
pojemności gaśnic czy też zwiększa ich ilość. Podobnie robią to rzeczoznawcy towarzystw ubezpieczeniowych.
Choćby samo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal
(nie spełniający wymagań dot.bezpieczeństwa ppoż.), w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego
lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej określa parametry skuteczności gaśnic i ich dodatkową ilość niezależnie od już istniejących
(paragraf 3 pkt. 5)

Na Twoim miejscu postawiłbym na gaśnice 4-6 kg
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/


Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Paweł1414 » 19 stycznia 2017, 07:17

Zgadzam się, że lepiej zwiększyć ilość środka gaśniczego. Jednak według przepisu tam gdzie jest hydrant wewnętrzny – stałe urządzenie gaśnicze strefa ZL II to :
2 kg na 100m czy 2kg na 300m?

Awatar użytkownika
JędrekSPR
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 9030
Rejestracja: 15 października 2011, 18:11
Lokalizacja: śląskie/łódzkie

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: JędrekSPR » 19 stycznia 2017, 07:33

Paweł1414 pisze: Jednak według przepisu tam gdzie jest hydrant wewnętrzny – stałe urządzenie gaśnicze
:idea: :wink:
Przez pojęcie stałe urządzenia gaśnicze rozumiemy instalacje i inne zamontowane na stałe w obiekcie urządzenia, które w przypadku powstania pożaru są w stanie natychmiast podać na jego ognisko środek gaśniczy. Stałymi urządzeniami gaśniczymi są: wodne lub pianowe instalacje tryskaczowe oraz instalacje wypełniające chronioną strefę dwutlenkiem węgla, gazem obojętnym, takim jak: azot czy argon lub gazowym środkiem o właściwościach antykatalitycznych (inhibicyjnych). Stałe urządzenia gaśnicze mogą być uruchamiane samoczynnie na skutek wzrostu temperatury, automatycznie przez impuls z instalacji wykrywającej pożar lub ręcznie, np. przez otwarcie zaworów :wink:

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Paweł1414 » 19 stycznia 2017, 07:37

Czy hydrant jest stałym urządzeniem gaśniczym?

Wiele osób określa hydranty wewnętrzne jako urządzenia gaśnicze półstałe lub po prostu nie zalicza ich do grupy stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Wątpliwość, czy należą one do urządzeń gaśniczych stałych, czy też nie, wynika z rozporządzenia MSWiA, w którym czytamy: „Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w [...]” [1]. Hydranty wewnętrzne nie są uruchamiane automatycznie, a więc nie wpisują się w zakres określony przez rozporządzenie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie definiuje ono, czym są stałe urządzenia gaśnicze, a jedynie określa obiekty, w jakich SUG musi uruchamiać się samoczynnie.

Hydranty wewnętrzne jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej są według nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. Świadczy o tym np. fakt, że normy europejskie dotyczące hydrantów wewnętrznych opracowuje Komitet Techniczny CEN/TC 191 Stałe urządzenia gaśnicze. Normy te noszą tytuł „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne”. Zgodnie z normą PN-ISO 8421-4, omawiającą terminologię z zakresu ochrony przeciwpożarowej: „Stałe urządzenie gaśnicze – zamontowane na stałe urządzenia zawierające określoną ilość środka gaśniczego, połączone ze stałą dyszą (stałymi dyszami), przez którą środek gaśniczy jest podawany do gaszenia pożaru, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie” [2]. W kolejnych normach dotyczących hydrantów wewnętrznych czytamy, że hydrant wewnętrzny jest to urządzenie do zwalczania pożaru składające się ze zwijadła z dostarczoną centralnie wodą, ręcznego zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem, węża płasko składanego lub półsztywnego oraz prądownicy zamykanej [3].

Zatem, biorąc pod uwagę zapisy normy PN-ISO 8421-4 i PN-EN 671-1, hydranty wewnętrzne są bez wątpienia elementem stałych urządzeń gaśniczych uruchamianych ręcznie i powinny być w ten sposób klasyfikowane.

Przypisy

[1] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719).

[2] PN-ISO 8421-4:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Wyposażenie gaśnicze.

[3] Na podstawie: PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty z wężem półsztywnym oraz PN-EN 671-2:2012 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty z wężem płasko składanym.

[4] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

[5] ISO 7010:2011 Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Registered safety signs.

Awatar użytkownika
Starkam
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 100
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Starkam » 19 stycznia 2017, 09:03

Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Paweł1414 » 19 stycznia 2017, 09:05

Tak zgadza się skopiowane z tej strony.
Pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Awatar użytkownika
JędrekSPR
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 9030
Rejestracja: 15 października 2011, 18:11
Lokalizacja: śląskie/łódzkie

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: JędrekSPR » 19 stycznia 2017, 09:15

Paweł1414 pisze:Tak zgadza się skopiowane z tej strony.
Ta :lol:

Awatar użytkownika
Starkam
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 100
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Starkam » 19 stycznia 2017, 09:17

Stałe urządzenie gaśnicze – zamontowane na stałe urządzenia zawierające określoną ilość środka gaśniczego
Myślę, że w ten sposób można podejść do tego zagadnienia
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/

Awatar użytkownika
Starkam
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 100
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Starkam » 19 stycznia 2017, 09:24

Starkam pisze:Stałe urządzenie gaśnicze – zamontowane na stałe urządzenia zawierające określoną ilość środka gaśniczego
Myślę, że w ten sposób można podejść do tego zagadnienia
Z drugiej strony straż patrzy po określeniach norm więc trzymałbym się określeń wg nazewnictwa ,które jest zawarte w tytule normy.
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Paweł1414 » 19 stycznia 2017, 10:04

Tak to jest w naszym kraju. Interpretacja jet taka ilu jest interpretujących.
Raz straż mówi, że trzyma się nazewnictwa normy a raz pisze w wydawnictwach swoich, że hydrant należy zaliczyć do stałego urządzenia.
Nie chcę się upierać bo bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Prawo jest takie jakie jest.
Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym?

Awatar użytkownika
Starkam
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 100
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Ilość środka gaśniczego w strefie ZL II

Post autor: Starkam » 19 stycznia 2017, 10:24

Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym - dokładnie.
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/

ODPOWIEDZ