Suche piony w budynku wysokim

Przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania, porady i zagadnienia praktyczne.

Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł

Robbi
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 140
Rejestracja: 12 stycznia 2010, 11:29
Lokalizacja: Polska

Suche piony w budynku wysokim

Post autor: Robbi » 24 kwietnia 2013, 08:57

Witam szanowne grono. Po kontroli PSP prawdopodobnie otrzymam nakaz nawodnienia suchych pionów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Mam możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Co myślicie o tej sprawie? Wydaje mi się, że istnieje obowiązek utrzymywania sprawności suchych pionów ale nawadnianie? Nie widzę nawet takiej technicznej możliwości bez doprowadzenia sieci wodociągowej...

Awatar użytkownika
wojtek.d
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8404
Rejestracja: 15 marca 2013, 09:34

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: wojtek.d » 24 kwietnia 2013, 09:10

Robbi pisze:nakaz nawodnienia suchych pionów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym...
Możesz rozjaśnić?
Robbi pisze:Mam możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań
A jakie ty chcesz zgłaszać żądania PIP?
Jak nie ma w firmie wypadków, to znaczy, że pracownicy nie pracują

Awatar użytkownika
abraxus
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 4835
Rejestracja: 10 września 2012, 12:18

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: abraxus » 24 kwietnia 2013, 09:18

Robbi pisze:Witam szanowne grono. Po kontroli PSP prawdopodobnie otrzymam nakaz nawodnienia suchych pionów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Mam możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Co myślicie o tej sprawie? Wydaje mi się, że istnieje obowiązek utrzymywania sprawności suchych pionów ale nawadnianie? Nie widzę nawet takiej technicznej możliwości bez doprowadzenia sieci wodociągowej...
Z ochrony ppoż. jestem jeszcze cienki jak dupa węża ale tyle o ile wiem na ten moment to, że większość przepisów ppoż. nie dotyczy prywatnych budynków mieszkalnych. Więc jakie nawadnianie suchego pionu?
Kontrola najwyższym wyrazem zaufania
-Włodzimierz Lenin
Zachód zaczyna się za Odrą
-zasłyszane przy piwie

Robbi
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 140
Rejestracja: 12 stycznia 2010, 11:29
Lokalizacja: Polska

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: Robbi » 24 kwietnia 2013, 09:18

Nie PIP tylko PSP. Żądania to cytat z ich pisma cytującego kodeks postępowania administracyjnego. Skoro poinformowali mnie, że mam prawo to chyba mam.
Rozjaśnić? Cóż...jak sama nazwa wskazuje suchy pion ma być suchy. Uważałem i uważam że najważniejsze żeby nie było pourywane, nie nawtykane papierków i takie tam, ale nawodnić żeby stała w nim woda? No jak chcieć sprawdzić czy nie ma przecieków itp. to powinni sobie podjechać podłączyć i zobaczyć a ja co? Mam lejkiem z góry na dół lać?
Ponieważ jeszcze nie mam decyzji i mogę się ustosunkować to chyba im napiszę, że nie widzę podstawy prawnej ani technicznej możliwości

Awatar użytkownika
wojtek.d
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8404
Rejestracja: 15 marca 2013, 09:34

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: wojtek.d » 24 kwietnia 2013, 09:27

a no tak, PSP - tam czasami młodizki mają dobre pomysły. Najpierw protokół, w którym dają zalecenia. Ale to bym zaraz z brygadierem dyskutował dlaczego chce, by był pion nawodniony...
Jak nie ma w firmie wypadków, to znaczy, że pracownicy nie pracują


Robbi
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 140
Rejestracja: 12 stycznia 2010, 11:29
Lokalizacja: Polska

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: Robbi » 24 kwietnia 2013, 09:37

Chyba wiem dlaczego. Kolega znalazł coś takiego:
"Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 11243
w sprawie pomocy finansowej dla zarządców nieruchomości na realizację
przepisów rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji
dotyczących ochrony przeciwpożarowej
Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 8 września 2009
r. (sygn. SPS-023-11243/09), przekazującego interpelację posła na Sejm
RP pana Henryka Milcarza w sprawie pomocy finansowej dla zarządców
nieruchomości na realizację przepisów rozporządzeń ministra spraw
wewnętrznych i administracji dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
W trosce o utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w
Polsce, mając jednocześnie na względzie interes społeczny, dokonano w
ostatnich latach nowelizacji między innymi rozporządzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i
administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137, z późn. zm.). Ponadto wydane zostało rozporządzenie ministra
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030), które zastąpiło rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w tej samej
sprawie. Obecnie po uzgodnieniach międzyresortowych znajduje się projekt
rozporządzenia mającego zastąpić rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 80, poz. 563).

W świetle rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wszystkie budynki
mieszkalne o wysokości ponad 9 kondygnacji, zwane budynkami wysokimi,
powinny być wyposażone w zawory hydrantowe o wydajności wody nie
mniejszej niż 2,5 dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa i być
zasilane ze zbiorników przeciwpożarowych o pojemności co najmniej 50 m3.
Wymóg ten, obowiązujący od 2003 r. dla tej grupy budynków wysokich,
dotyczy także budynków mieszkalnych wybudowanych w okresie, kiedy
obowiązywał wymóg wyposażenia tych budynków w tzw. suche piony
(PN-B-02861 ˝Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony.
Wymagania i badania˝). Od 2003 r., tj. z chwilą wejścia w życie
rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138), wprowadzono
obowiązek stosowania pionów nawodnionych z zaworami obejmujący także
wysokie budynki mieszkalne. Rezygnacja z suchych pionów podyktowana była
znikomą ich przydatnością do działań ratowniczo-gaśniczych, wykazaną
w świetle zebranych przez Państwową Straż Pożarną doświadczeń i
przeprowadzonych w tym zakresie badań, które potwierdziły, że piony te
na ogół były niesprawne (nieszczelne, zdekompletowane itp.). Zmiana
przepisów oznaczała, że w istniejących budynkach mieszkalnych o
wysokości ponad 9 kondygnacji wprowadzono obowiązek zapewnienia
nawodnienia pionów zasilających instalację wodociągową
przeciwpożarową.

Potrzeba wydania nowego (procedowanego aktualnie) rozporządzenia w
miejsce obowiązującego rozporządzenia w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
podyktowana jest koniecznością uzupełnienia i uściślenia niektórych
przepisów, wynikających z doświadczeń zebranych w toku trzyletniego
jego stosowania, jak również potrzebą skorelowania przedmiotowego
rozporządzenia z innymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
oraz wymaganiami Polskich Norm, będących odpowiednikami Norm
Europejskich. Ponadto projekt nowego rozporządzenia wychodzi naprzeciw
postulatom zgłaszanym przez środowisko pożarnicze, w tym przez komendy
wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz partnerów społecznych (np.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie
Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego,
Korporacje Kominiarzy Polskich). W projekcie nowego rozporządzenia
uwzględniono zmiany, które są niezbędne do umożliwienia sprawnego
egzekwowania przez organy Państwowej Straży Pożarnej istotnych wymagań
mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Starano się także,
aby tam, gdzie jest to możliwe, uelastycznić wymagania, przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w celu ograniczenia
liczby przypadków, w których konieczne jest stosowanie uciążliwych dla
właścicieli i zarządców obiektów rozwiązań zamiennych.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną PSP wynika, że przy
projektowanej zmianie powyższych przepisów brano pod uwagę opinie
zarządzających budynkami mieszkalnymi, w tym również spółdzielni i
wspólnot mieszkaniowych. Podnoszone przez to środowisko argumenty stały
się główną przesłanką do złagodzenia niektórych obowiązujących
wymagań. W projekcie rozporządzenia m.in. dopuszcza się możliwość
rezygnacji z zapasu wody zgromadzonej w zbiornikach przeciwpożarowych dla
budynków wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV
(budynki mieszkalne), pod warunkiem zapewnienia zasilania instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej występującej w tych budynkach
bezpośrednio z zewnętrznej sieci wodociągowej, zapewniającej
wydajność nie mniejszą niż 10 dm3/s, oraz wyposażeniu budynków w
nasady, wyprowadzone w elewacjach budynków, umożliwiające zasilanie
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych. W
warunkach miejskich zapewnienie takiej wydajności sieci wodociągowej nie
powinno stanowić żadnych trudności, a możliwość bezpośredniego
podłączenia sprzętu jednostek ratowniczych do omawianej instalacji
zagwarantuje dostępność dostatecznej ilości wody do gaszenia pożaru w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia dopuszcza również możliwość
znacznego (nawet do 6 m3) zmniejszenia pojemności zbiorników
przeciwpożarowych wymaganych dla innych niż mieszkalne budynków wysokich
i wysokościowych.

Zakłada się, że proponowane zmiany w omawianym zakresie spowodują
znaczny spadek liczby ekspertyz technicznych sporządzanych przez
rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgadnianych z
właściwymi miejscowo komendantami wojewódzkimi PSP. Powyższe, w
połączeniu z omawianym złagodzeniem wymagań odnośnie zapasu wody,
powinno powodować znaczne obniżenie kosztów realizacji rozpatrywanego
obowiązku.

W kontekście poruszonego problemu należy podkreślić, że rezygnacja
z obowiązku wyposażenia budynków wysokich i wysokościowych w
przeciwpożarową instalację wodociągową jest - zdaniem Komendy
Głównej PSP - niemożliwa do zaakceptowania ze względu na fakt, że
instalacje wodociągowe przeciwpożarowe z zaworami stanowią często
jedyny skuteczny sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego wysokich
budynków mieszkalnych. Instalacje te, utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym, umożliwiają bardzo efektywne zwalczanie pożaru, dzięki
natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.
Doświadczenia PSP potwierdzają niewątpliwy fakt, że nawodnione
instalacje są zdecydowanie mniej narażone na dewastacje i demontaż, a to
oznacza ich większą niezawodność aniżeli suchych pionów. Zatem
zapewnienie pełnej realizacji wymagań w omawianym zakresie ma
bezpośredni wpływ na przebieg i organizację skutecznych działań
ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w omawianej grupie budynków, w tym
także w kontekście korzystania z instalacji przez dowódców akcji
ratowniczo-gaśniczych. Należy domniemywać, że świadomość istnienia w
budynkach sprawnych instalacji wodociągowych spowoduje powszechne ich
wykorzystywanie do działań ratowniczo-gaśniczych. Powyższe, w
połączeniu z faktem, że zasady rozmieszczania hydrantów i zaworów
hydrantowych w obiektach zostały precyzyjnie określone w przepisach
przeciwpożarowych, przy znajomości tych zasad przez ratowników powoduje,
iż będą oni mogli szybko te urządzenia zlokalizować i użyć, nawet w
przypadkach braku pełnej znajomości obiektu.

Podkreślić należy, iż w przypadku trudności w dostosowaniu budynku
do obowiązujących wymagań przewidzianych w przepisach
przeciwpożarowych, zapewniających minimalny poziom bezpieczeństwa
pożarowego, przewidziano możliwość stosowania rozwiązań zamiennych,
zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej,
uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej. Wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę określone zostały w § 8 ust. 3 rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

W odniesieniu do kwestii dotyczącej możliwości dofinansowania dla
zarządców nieruchomości w związku z realizacją zaleceń wynikających
z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
uprzejmie informuję, iż MSWiA nie prowadzi prac nad rozwiązaniami
formalnoprawnymi w tym zakresie. Kwestia wprowadzenia ewentualnych zmian
legislacyjnych, mających na celu ułatwienie pozyskania środków na
realizację obowiązków przez zarządców nieruchomości, pozostaje poza
zakresem właściwości ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, iż Zarząd
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ˝Armatury˝ w Kielcach wystąpił
z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wprowadzenie
zmian w treści rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i
administracji: w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów oraz w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w związku z obowiązkiem
wyposażania budynków mieszkalnych wysokich i wysokościowych w instalacje
wodociągowe przeciwpożarowe. W odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie
pismem z dnia 31 sierpnia 2009 r. (sygn. DAiN-III-0752-37-3340/09) MSWiA
udzieliło szczegółowych wyjaśnień i informacji, w tym m.in. w zakresie
intencji wprowadzenia ww. obowiązku.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Zbigniew Sosnowski"

Awatar użytkownika
wojtek.d
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8404
Rejestracja: 15 marca 2013, 09:34

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: wojtek.d » 24 kwietnia 2013, 10:09

tylko pytanie jest następujące - czy macie możliwość zalania tego pionu wodą, a więc, czy jest zawór na szybkozłączkę węża strażackiego, czy pion jest szczelny i nie spowoduje zagrzybienia ścian itp. Odpowiedzieć trzeba sobie też na pytanie - komu i kiedy to będzie służyło. Jak macie hydranty w budynku, to nie widzę potrzeby nawadniania pionu, a po 2 - modernizacja wyjdzie drożej niż poprowadzenie instalacji ppoż i zamontowanie hydrantów... Dogadaj się ze strażakiem
Jak nie ma w firmie wypadków, to znaczy, że pracownicy nie pracują

doryn-ppoz
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 106
Rejestracja: 12 września 2012, 12:52
Lokalizacja: Warmińsko - Mazurskie
Kontakt:

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: doryn-ppoz » 24 kwietnia 2013, 14:21

Co to za dziwne stwierdzenie "dogadaj się ze strażakiem"
Wątpie żebyś dostał decyzję mówiącą o jakimś nawadnianiu suchych pionów. Raczej uzupełnienie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe np. wewnętrzną sieć hydrantową. W tej sytuacji mogą też być rozwiązania zamienne.

Awatar użytkownika
wojtek.d
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8404
Rejestracja: 15 marca 2013, 09:34

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: wojtek.d » 24 kwietnia 2013, 14:31

doryn-ppoz pisze:Co to za dziwne stwierdzenie "dogadaj się ze strażakiem".
ponieważ sprawa jest oczywista, prawo mówi, jakie budynki mają być w jakie zabezpieczenia ppoż wyposarzone, a nawadnianie starych suchych pionów może skończyć się zalaniem obiektu. W tym dogadaniu się miałem na myśli raczej
doryn-ppoz pisze: uzupełnienie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe np. wewnętrzną sieć hydrantową.
co nie jest jakąś wielką inwestycją wymagającą specjalnych przeróbek budynku (zrobić pion na klatce schodowej i zawiesić na każdej kondygnacji skrzynkę hydrantową z wężem lub wężami - w zależności od odległości ostatniego pomieszczenia od hydrantu)
Jak nie ma w firmie wypadków, to znaczy, że pracownicy nie pracują

Artur
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9858
Rejestracja: 6 listopada 2006, 16:57
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: Artur » 25 kwietnia 2013, 22:14

A do dojazdów do budynków się nie odnieśli. Wszak to w wielu miejscach tego kraju ciekawie wygląda.
Pamiętaj, że czasami milczenie jest najlepszą odpowiedzią ale jak długo można milczeć !

Awatar użytkownika
wojtek.d
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8404
Rejestracja: 15 marca 2013, 09:34

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: wojtek.d » 26 kwietnia 2013, 13:31

Artur pisze:A do dojazdów do budynków się nie odnieśli. Wszak to w wielu miejscach tego kraju ciekawie wygląda.
Jak raz jechałem do pożaru na osiedlu i pourywałem wszystkim lusterka, a jedno auto zepchnąłem, to na drugi dzień przejazd był taki, że scania z ivecem by się minęła...
Jak nie ma w firmie wypadków, to znaczy, że pracownicy nie pracują

VOLTROM
25...49 postów
25...49 postów
Posty: 48
Rejestracja: 28 maja 2013, 21:31
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: VOLTROM » 26 czerwca 2013, 15:41

piony suche są zdewastowane, co nie znaczy,że można je wyremontować i utrzymać w dobrym stanie. Sprawa dotyczy zarządcy budynku- jak to zrobić i jak kontrolować stan

Robbi
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 140
Rejestracja: 12 stycznia 2010, 11:29
Lokalizacja: Polska

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: Robbi » 22 sierpnia 2013, 13:07

No więc jest decyzja. Trzeba przebudowywać drogę pożarową bo jest dalej jak 15 m i ostrzejszy podjazd jak 5%.
Trzeba wyciąć drzewa wyższe jak 3 m.
Trzeba poprowadzić nową instalację nawodnioną o sprawności 10 m sześć. na sekundę a wyprowadzonymi zaworami 52 na każdej kondygnacji a powyżej 25 m po dwa na kondygnacji. I trzeba zbiorniki z wodą albo wyprowadzić od strony drogi pożarowej wejście dla wozu bojowego 75.
I nawet trzeba grzejniki ze wszystkich 12 kondygnacji na korytarzach zdemontować bo przejście ewakuacyjne za wąskie.
Termin 3 letni na wykonanie co zgodnie z pismem nie zmienia faktu odpowiedzialności i biegu sprawy.
Wszyscy pomstują i pukają się w głowę. Mówią że to nierealne i kosztowo-technicznie nie do zrobienia.
Nie wiem czy jest jakikolwiek sens odwoływania do Komendanta wojewódzkiego no podstawa prawna jest i o życie ludzkie chodzi...

Artur
9375...12499 postów
9375...12499 postów
Posty: 9858
Rejestracja: 6 listopada 2006, 16:57
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontakt:

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: Artur » 27 sierpnia 2013, 17:28

Życie i zdrowie ludzkie nie ma swojej ceny :roll:
Pamiętaj, że czasami milczenie jest najlepszą odpowiedzią ale jak długo można milczeć !

Awatar użytkownika
skro
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3679
Rejestracja: 6 lutego 2006, 18:07
Lokalizacja: Lubuskie
Kontakt:

Re: Suche piony w budynku wysokim

Post autor: skro » 27 sierpnia 2013, 18:06

Robbi pisze:No więc jest decyzja. Trzeba przebudowywać drogę pożarową bo jest dalej jak 15 m i ostrzejszy podjazd jak 5%.
Trzeba wyciąć drzewa wyższe jak 3 m.
Trzeba poprowadzić nową instalację nawodnioną o sprawności 10 m sześć. na sekundę a wyprowadzonymi zaworami 52 na każdej kondygnacji a powyżej 25 m po dwa na kondygnacji. I trzeba zbiorniki z wodą albo wyprowadzić od strony drogi pożarowej wejście dla wozu bojowego 75.
I nawet trzeba grzejniki ze wszystkich 12 kondygnacji na korytarzach zdemontować bo przejście ewakuacyjne za wąskie.
Termin 3 letni na wykonanie co zgodnie z pismem nie zmienia faktu odpowiedzialności i biegu sprawy.
Wszyscy pomstują i pukają się w głowę. Mówią że to nierealne i kosztowo-technicznie nie do zrobienia.
Nie wiem czy jest jakikolwiek sens odwoływania do Komendanta wojewódzkiego no podstawa prawna jest i o życie ludzkie chodzi...

Ale odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego nie dużo kosztuje, troszeczkę pisania i czekać.
Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los.

ODPOWIEDZ