Znaleziono 3410 wyników

autor: rysbur
20 lutego 2018, 08:46
Forum: Wypadki i choroby zawodowe
Temat: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 214

Re: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?

- mowa o zasiłku CHOROBOWYM , do którego prawo pracownik ma na podstawie ustawy o świadczeniach z tytułu choroby i macierzynstwa a nie z ustawy o swiadczeniach z ubezp. spolecznego z tytulu wypadkow przy pracy i chorób zawodowych (z tym, że w takiej sytuacji to zanim zasiłek CHOROBOWY, to najpierw ...
autor: rysbur
19 lutego 2018, 09:19
Forum: Wypadki i choroby zawodowe
Temat: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 214

Re: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?

W tym Art.21. mówiacy kiedy świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego poszkodowanemu nie przysługują. Przepis ten (Art.21) nie robi wyjątków, a więc dotyczy on wszystkich świadczeń :idea: Skoro piszesz, że świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego poszkodowanemu nie przysługują to dlaczego ten konkretn...
autor: rysbur
19 lutego 2018, 08:58
Forum: Wypadki i choroby zawodowe
Temat: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 214

Re: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?

1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1773; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1321, poz. 2120 i poz. 2179.) 2) Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego ...
autor: rysbur
18 lutego 2018, 21:56
Forum: Wypadki i choroby zawodowe
Temat: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 214

Re: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?

Zamieszczam tekst do przestudiowania: Jeśli jednak zostanie uznane, że do wypadku doszło z winy umyślnej pracownika lub wskutek rażącego niedbalstwa, w związku z czym nie miałby on prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, będzie przysługiwało mu świadczenie z ubezpieczenia chorobowego na zasa...
autor: rysbur
16 lutego 2018, 12:27
Forum: Wypadki i choroby zawodowe
Temat: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 214

Re: 80 czy 100% za WPP z winy pracownika ?

Zespół powypadkowy uznał, że WPP zaistniał z winy pracownika Zespół powypadkowy nie zajmuje się określeniem winy pracownika. Zespół, jeżeli w protokole są zawarte stwierdzenia pozbawiające pracownika świadczeń ma obowiązek przedstawić dowody i szczegółowo to uzasadnić. Jeżeli w protokóle zespół wsk...
autor: rysbur
10 lutego 2018, 13:19
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

Pracownica przy pracy z komputerem Czyli pracowała przez ileś tam tygodni na stanowisku z monitorem ekranowym uzyskała od lekarza orzeczenie o konieczności pracy w okularach korygujących wzrok Czyli pracodawca w skierowaniu do lMP napisał, że ta pracownica nie dość, że pracowała na stanowisku z mon...
autor: rysbur
9 lutego 2018, 19:28
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

Taaa.... Ciekawe w jaki sposób "nie pominąłeś". Pominąłeś tylko to , KOGO dotyczy obowiązek pracodawcy (par. 2. pkt.4 rozporz.) i jakoś bardzo chętnie zbywasz milczeniem ten warunek. Pracownik udokumentował potrzebę (dokum.lekarski). A ja mowię o warunku 4 h PRACY przy monitorze. I tego NIE ma. Pa ...
autor: rysbur
9 lutego 2018, 18:51
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

I znów wybiórczo. Zapominasz o warunku PRACY przy monitorze ekranowym. Co najmniej 4 h. Jest to warunek, do którego odnoszą się zapisy rozporządzenia i obowiązki pracodawcy z niego wynikające. W tym - owe zapewnienie okularów do pracy przy monitorze. Nie do czytania, nie do pracy przy monitorze pry...
autor: rysbur
9 lutego 2018, 18:26
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

Oczywiscie, otrzyma tę refundację, jak tylko wroci do pracy . Moze nawet w pierwszym dniu pracy. Otrzyma jak wróci do pracy?! Oooo! to jakaś nowa zasada? Skoro piszesz, że "otrzyma" to znaczy, że przyznajesz, iż przysługuje. A skoro przysługuje to dlaczego kazać pracownikowi czekać? Jak pracownica ...
autor: rysbur
9 lutego 2018, 17:24
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

A mnie się wydaje, że zacytowałeś wybiórczo, gdyż dalej ten przepis mówi: wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego . Nie jest więc tak, że nigdzie nie ma ani jednego zapisu uzależniającego wypłatę dofinansowania od przepracowania choćby jednej godziny. Bo właśn...
autor: rysbur
8 lutego 2018, 14:54
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Okulary do pracy przy monitorze

Najciekawsze pytanie: Co należy zrobić gdy pracownik złoży oświadczenie, że nie chce ekwiwalentu czy refundacji w formie kwotowej, lecz żąda aby pracodawca wywiązał się " w naturze " ze swojego obowiązku określonego w § 8 ust. 2. rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 w sprawie bhp na stanowiskach p...
autor: rysbur
8 lutego 2018, 09:36
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

[Pracownikowi wzrok może się pogorszyć przed upływem terminu badań okresowych :idea: Pracownik, moż to udowodnić, a pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary.....za 250 zł.raczej nie zapewni :idea: Tak, bo: Art. 229. § 6. (...)Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej n...
autor: rysbur
8 lutego 2018, 09:31
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

Dotyczy ona bowiem okularów, w których pracownik, po ich zakupieniu, pracuje przy monitorze ekranowym. Mnie się wydaje, że nie chodzi o " pracę" lecz o stwierdzoną przez lekarza " potrzebę ich stosowania " § 8. ust. 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne...
autor: rysbur
8 lutego 2018, 09:11
Forum: BHP
Temat: Okulary do pracy przy monitorze
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 466

Re: Okulary do pracy przy monitorze

Zgodnie z art. 211. pkt. 5. k. p. pracownik ma obowiązek stosować się do wskazań lekarskich. Takim zaleceniem jest stosowanie nowych okularów. Zatem gdy pracownik udokumentuje fakturą, iż poniósł wydatek gdyż zrealizował zalecenie lekarskie - w tym momencie pracodawca ma obowiązek zwrócić pracowniko...
autor: rysbur
1 lutego 2018, 16:40
Forum: Prawo
Temat: Likwidacja/zmiana stanowiska a odprawa
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 250

Re: Likwidacja/zmiana stanowiska a odprawa

Art. 42. [Wypowiedzenie zmieniające – tryb i forma] § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe wa...