Znaleziono 810 wyników

autor: Krzych_2033
10 października 2018, 13:46
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1938) Data ogłoszenia: 09.10.2018 r. Data wejścia w życie: 10.10.2018 r. http://www.dziennikustaw.g...
autor: Krzych_2033
10 października 2018, 13:40
Forum: Prawo
Temat: Instrukcja dla firm zewnętrznych
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 314

Re: Instrukcja dla firm zewnętrznych

Dowolny druk. Na pewno nie karta szkolenia wstępnego.
autor: Krzych_2033
9 października 2018, 13:49
Forum: Prawo
Temat: Instrukcja dla firm zewnętrznych
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 314

Re: Instrukcja dla firm zewnętrznych

Ja znam tylko taki przepis. Mianowicie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.), który stanowi: "w razie wykonywania pracy na teranie zakładu pracy pracodawcy przez p...
autor: Krzych_2033
2 października 2018, 10:33
Forum: BHP
Temat: Pakiet reform dla MŚP - szkolenia okresowe adm.-biur.
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 650

Re: Pakiet reform dla MŚP - szkolenia okresowe adm.-biur.

Myślę, że treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005, z ...
autor: Krzych_2033
2 października 2018, 09:57
Forum: Prawo
Temat: Projekty nowych przepisów prawa
Odpowiedzi: 100
Odsłony: 19627

Re: Projekty nowych przepisów prawa

Projekt ustawy - o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W tym projekcie są uwzględnione zmiany w zakresie szkoleń okresowych bhp.... http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/8B19E1805BBDB124C1258313006CF14A/%24File/2862.pdf Sp...
autor: Krzych_2033
2 października 2018, 09:47
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 1870)

Data ogłoszenia: 01.10.2018 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1870/1
autor: Krzych_2033
24 września 2018, 15:20
Forum: Prawo
Temat: Instrukcja dla firm zewnętrznych
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 314

Re: Instrukcja dla firm zewnętrznych

Ja znam tylko taki przepis. Mianowicie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.), który stanowi: "w razie wykonywania pracy na teranie zakładu pracy pracodawcy przez pr...
autor: Krzych_2033
13 września 2018, 12:07
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. poz. 870)

Data ogłoszenia: 12.09.2018 r.
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/870
autor: Krzych_2033
10 września 2018, 09:28
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1742) Data ogłoszenia: 07...
autor: Krzych_2033
31 sierpnia 2018, 10:41
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) Data ogłoszenia: 30.08.2018 r. Data wejścia w życie: patrz art. 350 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1669/1 Art. 71 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia30 października 2002 r. o...
autor: Krzych_2033
28 sierpnia 2018, 08:28
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1637) Data ogłoszenia: 27.08.2018 r. Data wejścia w życie: 04.09.2018 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1 Art. 8 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 25 lutego 2011...
autor: Krzych_2033
27 sierpnia 2018, 12:37
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629) Data ogłoszenia: 24.08.2018 r. Data wejścia w życie: 25.11.2018 r. z wyjątkiem patrz art. 135. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1629/1 Art. 65 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 26 czerwca...
autor: Krzych_2033
24 sierpnia 2018, 08:17
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1617) Data ogłoszenia: 23.08.20...
autor: Krzych_2033
21 sierpnia 2018, 10:51
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 936
Odsłony: 181739

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1482) Data ogłoszenia: 03.08.2018r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1482/1 Rozporządzenie Min...
autor: Krzych_2033
1 sierpnia 2018, 17:47
Forum: Prawo
Temat: Projekty nowych przepisów prawa
Odpowiedzi: 100
Odsłony: 19627

Re: Projekty nowych przepisów prawa

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314251