Znaleziono 881 wyników

autor: Krzych_2033
19 czerwca 2019, 10:02
Forum: Druki i formularze
Temat: Protokół wpp do samodzielnego opisu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 204

Re: Protokół wpp do samodzielnego opisu

Tak masz rację Andrzej J.S. Ja porównałem stary wzór z nowym i tych zmian jest więcej. Oczywiście są to drobne zmiany, niekiedy tylko literówki. 1. Skreślono "pieczątka pracodawcy". 2. Tytuł protokołu: było "Protokół Nr". Jest "Protokół nr". 3. W pkt. 1. skreślono REGON. 4. W pkt. 2 było "o godzinie...
autor: Krzych_2033
15 czerwca 2019, 10:12
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1106)

Data ogłoszenia: 14.06.2019 r.
Data wejścia w życie: 29.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1106/1
autor: Krzych_2033
14 czerwca 2019, 10:36
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1099) Data ogłoszenia: 13.06.2019 r. Data wejścia w życie: 28.06.2019 r. z wyjątkiem patrz § 3 rozporządzenia ht...
autor: Krzych_2033
13 czerwca 2019, 10:41
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1084) Data ogłoszenia: 12.06.2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/108...
autor: Krzych_2033
11 czerwca 2019, 12:57
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065) Data ogłoszenia: 07.06.2019 r. http://www.dzienn...
autor: Krzych_2033
7 czerwca 2019, 10:59
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043) Data ogłoszenia: 06.06.2019 r. Data wejścia w życie: 07.09.2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1043/1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 20...
autor: Krzych_2033
6 czerwca 2019, 09:02
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1040)

Data ogłoszenia: 05.06.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1040
autor: Krzych_2033
4 czerwca 2019, 08:52
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (Dz. U. poz. 1027) Data ogłoszenia: 03.06.2019 r. Data wejścia w życie: 18.06.2019 r. http://www....
autor: Krzych_2033
28 maja 2019, 09:27
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. poz. 975) Data ogłoszenia: 24.05.2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2...
autor: Krzych_2033
23 maja 2019, 08:56
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. poz. 966)

Data ogłoszenia: 22.05.2019 r.
Data wejścia w życie: 06.06.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/966/1
autor: Krzych_2033
22 maja 2019, 09:27
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. poz. 947) Data ogłoszenia: 21.05.2019 r. Data wejścia w życie: 05.06.2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019...
autor: Krzych_2033
16 maja 2019, 19:18
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno‑Skarbowej i Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 921) Data ogłos...
autor: Krzych_2033
15 maja 2019, 12:54
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 895) Data ogłoszenia: 14.05.2019 r. Data wejśc...
autor: Krzych_2033
1 maja 2019, 20:23
Forum: BHP
Temat: Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 241

Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Dnia 29.04.2019 r. opublikowane zostały uwagi w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy https://legislacja.rcl.gov.pl/...
autor: Krzych_2033
29 kwietnia 2019, 09:49
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 978
Odsłony: 206748

Re: NOWE przepisy.......

Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 769) Data ogłoszenia: 26.04.2019 r. http...