Znaleziono 930 wyników

autor: Krzych_2033
16 stycznia 2020, 09:14
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 61) Data ogłoszenia: 15.01.2020 r. Data wejścia w życie: 17.01.202...
autor: Krzych_2033
15 stycznia 2020, 10:19
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) Data ogłoszenia: 13.11.2019 r. Data wejścia w życie: 15.11.2019 r. z wyjątkiem patrz art. 81 ustawy http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2197/1 Art. 31-36 ww. ustawy stanowią o warunkach pracy i życia na statku rybacki...
autor: Krzych_2033
30 grudnia 2019, 12:25
Forum: Prawo
Temat: Projekty nowych przepisów prawa
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 32945

Re: Projekty nowych przepisów prawa

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie https://legislacja.gov.pl/projekt/12328654
autor: Krzych_2033
12 grudnia 2019, 09:06
Forum: Prawo
Temat: Projekty nowych przepisów prawa
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 32945

Re: Projekty nowych przepisów prawa

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy https://legislacja.gov.pl/projekt/12328 ... 8#12648458
autor: Krzych_2033
9 grudnia 2019, 10:07
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366) Data ogłoszenia: 06.12.2019 r. Data wejścia w życie: 21.12.2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2366/1 Strony od 118 do 120 - badania nt. w...
autor: Krzych_2033
6 grudnia 2019, 09:43
Forum: Ryzyko zawodowe
Temat: ORZ narażenie na pole elektromagnet od diatermii szpitalnych
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1489

Re: ORZ narażenie na pole elektromagnet od diatermii szpitalnych

Pytanie jest zasadne, tylko nadal nie wiadomo jak to robić, choć przepis wszedł w życie 01.07.2016 r. A mowa o rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetycz...
autor: Krzych_2033
29 listopada 2019, 15:18
Forum: Prawo
Temat: BHP przy urządzeniach energetycznych
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 4435

Re: BHP przy urządzeniach energetycznych

Ale nowe rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje. Wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r. § 35 stanowi: "Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia". Dzień ogłoszenia to 25.09.2019 r.
autor: Krzych_2033
21 listopada 2019, 13:58
Forum: BHP
Temat: Łazienki i sanitariaty - drzwi
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 394

Re: Łazienki i sanitariaty - drzwi

Dz.U. 2002.690 - § 79. Akurat przepis § 79 nie zmienił się od publikacji tekstu pierwotnego w 2002 r. do dnia dzisiejszego, ale jednak powinniśmy podawać aktualny publikator rozporządzenia, czyli obecnie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Zachęcam do posługiwania się aktualnymi publikatorami zamiast arc...
autor: Krzych_2033
21 listopada 2019, 13:46
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. poz. 2277) Data ogłoszenia: 19.11.2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2277/1 Art. 14 us...
autor: Krzych_2033
15 listopada 2019, 17:17
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 2201) Data ogłoszenia: 14.11.2019 r. Data we...
autor: Krzych_2033
13 listopada 2019, 09:11
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 2182) Data ogłoszenia: 12.11.2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019...
autor: Krzych_2033
10 listopada 2019, 15:04
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 2171)

Data ogłoszenia: 08.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2171/1
autor: Krzych_2033
7 listopada 2019, 12:09
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 2140) Data ogłoszenia: 06.11.2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2140/1 Art. 39j, 39k i 39l stanowią o badaniach lekar...
autor: Krzych_2033
30 października 2019, 11:27
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 2067)

Data ogłoszenia: 29.10.2019 r.
Data wejścia w życie: 13.11.2019 r.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2067/1
autor: Krzych_2033
28 października 2019, 10:06
Forum: Prawo
Temat: NOWE przepisy.......
Odpowiedzi: 1013
Odsłony: 230625

Re: NOWE przepisy.......

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Dz. U. poz. 2043)

Data ogłoszenia: 25.10.2019 r.
Data wejścia w życie: 26.10.2019 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2043/1